Våra bolag

Här listas alla bolag som är aktiva i vårt DRIVE inkubatorprogram

AnaCardio

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse och död. Inotropa droger stimulerar hjärtat i hjärtsvikt men orsakar stressrelaterad skada och nettoeffekten är ökad dödlighet....

Läs vidare

ApiRays

ApiRays – Fokuserar på bakteriell kontaminering i mat, vatten och även i andra produkter så som inom läkemedelshantering. Apirays har en snabb och avsevärt...

Läs vidare

Attgeno

Pulmonell hypertension, för högt tryck i blodcirkulationen genom lungorna, är förknippat med hög dödlighet och kan uppstå akut genom sammandragning av lungans kärl vid...

Läs vidare

CARTANA

Cartana erbjuder en lösning som möjliggör samtidig analys av hundratals gener inom alla celler som omfattar en vävnad, utan att förlora vävnadsmorfologi med hög...

Läs vidare
CMRad webbaserat stöd för att tyda röntgenbilder

Collective Minds Radiology® (CMRadiology)

Collective Minds Radiology® är en molnbaserad radiologi-tjänst för samarbete, beslutsstöd och konsultation som ger användaren tillgång till mänskilg och artificiell intelligens.    

Läs vidare

Developeration

Developeration utvecklar produkten PexyEazy® som är en helt ny och unik metod för behandling av hemorrojder. PexyEazy® är en innovativ medicinteknisk produkt som möjliggör...

Läs vidare

Digital Diabetes Analytics

Vårt mål är att tillhandahålla ett digitalt beslutsstödsystem som gör det möjligt för människor med insulinbehandlad diabetes att leva livet fullt ut, vara flexibla...

Läs vidare

FenoMark Diagnostics AB

FenoMark Diagnostics utvecklar diagnostiska analyser för att matcha cancerpatienter med den bästa behandlingen.

Läs vidare

Geras Solutions

Ett AI-baserat verktyg för diagnosstöd som kan upptäcka kognitiv nedgång, ge specialiserat uppföljningsstöd och erbjuder individer verktyg för att förhindra eller försena kognitiv nedgång...

Läs vidare

Gesynta Pharma

Gesynta är ett läkemedelsbolag med meriterade forskare från Karolinska Institutet och ett team med erfarenhet från läkemedel/biotech. Gesynta har patenterade orala mPGES-1 inhibitorer i...

Läs vidare

HepaPredict

HepaPredict har unikt know-how inom ”3D-in vitro cell culture system” för humana hepatocyter. Hepapredict erbjuder ”fee-for-service”-utvärderingar av läkemedelsmetabolism, farmakokinetiska egenskaper och säkerhet (DILI). Tekniken...

Läs vidare

Medify

Medify utvecklar det första intelligenta verktyget för medicinsk fortbildning. Inom hälsosystemen finns behov för kontinuerlig utbildning och med hjälp av Medifys verktyg kan nya...

Läs vidare

AsthmaTuner

AsthmaTuner -AsthmaTuner är den enda kliniskt validerade appen som ger individanpassade behandlingsinstruktioner för patienter med astma MediTuner utvecklar digitala verktyg som ersätter fysiska vårdbesök....

Läs vidare

MindMend

MindMend utvecklar en digital plattform som erbjuder psykiatrisk behandling med hjälp av av ICBT (Internet-based Cognitive Behavioural Therapy). Det är visat att effekten av...

Läs vidare

Minnity

Minnity hjälper äldreomsorgspersonalen att bättre förstå de människorna de tar hand om. Genom Minnity-appen utvecklar vi kompetens inom personcentrerad demensvård, underlättar kommunikation inom vårdteamet,...

Läs vidare

Moligo Technologies

Moligo technologies har utvecklat en revolutionerande teknik för storskalig syntes av ultra-rena långa DNA-strängar som möjliggör att gen-modifikation, precisions-diagnostik och DNA läkemedel kan nå...

Läs vidare

Neobiomics

Neobiomics tillhandahåller ProPrems®, ett kosttillkostt med 1 miljard bakterier av Bifidobacterium infantis Bb-02 (DSM 33361), Bifidobacterium lactis (BB-12®) och Streptococcus thermophilus (TH-4®).”

Läs vidare

NorthernLight Diagnostics AB

NorthernLight Diagnostics – Teknologi för monitorering av patienters depressionsnivå med hjälp av en”wearable”. Företaget har tagit fram unika data och en molnbaserad algoritm för...

Läs vidare
Phoodster för framtidens hälsa

Holistal

Hälsosammare vanor som håller. Holistal är ett företagshälsoprogram som erbjuder anställda möjligheten att ladda sitt livs- och företagsenergi med hälsa och vitalitet. Utformad av...

Läs vidare

Predictomics/InVitro Tox

Predictomics/InVitro Tox – In silico modell för evaluering av levertoxicitet för kemiska substanser. Det är en unik molnbaserad metod, baserad på omics-data, för utvärdering...

Läs vidare

Prognostix (Path FX)

Prognostix (Path FX) utvecklar ett registerbaserat  kliniskt AI- beslutsstödsverktyg (Path-FX) för mer exakt prediktion av postoperativ överlevnad vid metastatisk bencancer, vilket har betydelse för beslut...

Läs vidare

PWELT

PWELT är det första ”stress hanterings verktyget” som riktar in sig på ledarskap. Arbetsrelaterad stress  står dessvärre för en allt mer ohälsa i stora...

Läs vidare

Sigrid Therapeutics

Den säkra lösningen för normalisering av blodsockernivån. Sigrid Therapeutics® är banbrytande för en användarvänlig produkt tillverkad av exakt konstruerade partiklar med extraordinär absorptionsförmåga. Det...

Läs vidare

Heartrunner Sweden AB

Företaget Heartrunner Sweden AB, fd SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet SMSlivräddare inom Stockholms...

Läs vidare

Stck Cell

StckCell är en ny typ av petriskål, den är kompakt, lätt och intuitivt utformad för cellodling. Dess odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Genom...

Läs vidare

DRIVE +

Här är de bolag som är en del av vårt DRIVE+ nätverk

NeoProteomics

Vi gör cancerdiagnostik tidigt, effektivt och säker

Läs vidare

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB är ett framväxande bioteknikföretag som utvecklar biofarmaceutiska produkter baserat på en proprietär, spetsteknisk PEGylation-teknikplattform. Bolagets teknik är tillämplig på proteiner, peptider...

Läs vidare

Alumni

Här är våra bolag som har varit delaktiga i vårt DRIVE nätverk

Bolag KI Innovations

Lexplore

Lexplore har utvecklat en tjänst som gör det möjligt för skolor och kommuner att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller...

Läs vidare
Bolag KI Innovations

Lexplore

Lexplore has developed a service that enables schools and municipalities to quickly, easily and objectively map a student’s, class’, school’s or municipality’s reading ability...

Läs vidare

Norin

The discovery of unique insights into pathogenic mechanisms in rheumatoid arthritis (RA) are opening up the potential for the development of novel treatments for...

Läs vidare

Norin

The discovery of unique insights into pathogenic mechanisms in rheumatoid arthritis (RA) are opening up the potential for the development of novel treatments for...

Läs vidare