Våra bolag

Här listas alla bolag som är aktiva i vårt DRIVE inkubatorprogram

Microbiomet

3N Bio

3N Bio är en life science-start-up från Karolinska Institutet. De vill öka effektiviteten, säkerheten och snabbheten i utvecklingen av små molekyler som modulerar mikrobiomet....

Läs vidare
BIld av bdyczewski från Pixabay

AmyloiDia

AmyloiDia är ett bioteknikföretag grundat av forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet som bygger på vår uppfinning av en metod som kan detektera...

Läs vidare

AnaCardio

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse och död. Inotropa droger stimulerar hjärtat i hjärtsvikt men orsakar stressrelaterad skada och nettoeffekten är ökad dödlighet....

Läs vidare

APLEX Bio

APLEX Bio utvecklar reagens som möjliggör parallelliserad detektion av biomarkörer på ett revolutionerande simpelt och kostnadseffektivt sätt. Teknologin kommer kunna möjliggöra betydligt enklare och...

Läs vidare
CMRad webbaserat stöd för att tyda röntgenbilder

Collective Minds Radiology® (CMRadiology)

Collective Minds Radiology® är en molnbaserad radiologi-tjänst för samarbete, beslutsstöd och konsultation som ger användaren tillgång till mänskilg och artificiell intelligens.    

Läs vidare
Developerations bild på sjukhus

Developeration

Developeration utvecklar produkten PexyEazy® som är en helt ny och unik metod för behandling av hemorrojder. PexyEazy® är en innovativ medicinteknisk produkt som möjliggör...

Läs vidare

Digital Diabetes Analytics

Vårt mål är att tillhandahålla ett digitalt beslutsstödsystem som gör det möjligt för människor med insulinbehandlad diabetes att leva livet fullt ut, vara flexibla...

Läs vidare

FenoMark Diagnostics AB

FenoMark Diagnostics utvecklar diagnostiska analyser för att matcha cancerpatienter med den bästa behandlingen.

Läs vidare

Geras Solutions

Ett AI-baserat verktyg för diagnosstöd som kan upptäcka kognitiv nedgång, ge specialiserat uppföljningsstöd och erbjuder individer verktyg för att förhindra eller försena kognitiv nedgång...

Läs vidare

Key2Brain

Key2Brain är ett bioteknikbolag som utvecklar en ny plattformsteknologi för effektiv målsökning och transport av läkemedel till hjärnan. Med en samling unika molekyler samt...

Läs vidare

Leira

Leira drivs av visionen att tillgängliggöra evidensbaserad psykologisk behandling utifrån KBT för individer med adhd, flexibelt i tid och format. Ledorden är att erbjuda...

Läs vidare

Minnity

Minnity vill att personer i behov av omsorg ska kunna leva värdiga och meningsfulla liv. Det är därför de ser till att hjälpa omsorgspersonal...

Läs vidare

Molecular Attraction

Molecular Attraction utvecklar hållbara lösningar för att kontrollera och modifiera insekts- och skadedjursbeteende. Förändrar myggkontrollstrategier för att eliminera myggburna sjukdomar.

Läs vidare
DNA strängar

Moligo Technologies

Moligo technologies har utvecklat en revolutionerande teknik för storskalig syntes av ultra-rena långa DNA-strängar som möjliggör att gen-modifikation, precisions-diagnostik och DNA läkemedel kan nå...

Läs vidare
Molekyl

Moltic Pharma

Moltic Pharma är ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar jonkanalsmodulatorer för neurologiska sjukdomar med fokus på epilepsi. Våra modulatorer är småmolekylära substanser som öppnar en spänningsreglerad...

Läs vidare

NorthernLight Diagnostics AB

NorthernLight Diagnostics – Teknologi för monitorering av patienters depressionsnivå med hjälp av en”wearable”. Företaget har tagit fram unika data och en molnbaserad algoritm för...

Läs vidare
Phoodster för framtidens hälsa

Holistal

Hälsosammare vanor som håller. Holistal är ett företagshälsoprogram som erbjuder anställda möjligheten att ladda sitt livs- och företagsenergi med hälsa och vitalitet. Utformad av...

Läs vidare

Prognostix (Path FX)

Prognostix (Path FX) utvecklar ett registerbaserat  kliniskt AI- beslutsstödsverktyg (Path-FX) för mer exakt prediktion av postoperativ överlevnad vid metastatisk bencancer, vilket har betydelse för beslut...

Läs vidare

PWELT

PWELT är det första ”stress hanterings verktyget” som riktar in sig på ledarskap. Arbetsrelaterad stress  står dessvärre för en allt mer ohälsa i stora...

Läs vidare

SeqCure Immunology

SeqCure Immunology AB utvecklar SeqCureNEO, en cellulär immunterapimetod avsedd att bota avancerad cancer. Metoden bygger på att en skräddarsydd och högpotent cellprodukt tillverkas utifrån...

Läs vidare

StratiPath

AI-baserad precisionsdiagnostik för att förbättra cancerbehandlingsbeslut och resultat. Vårt uppdrag är att radikalt förbättra diagnostisk precision för att förbättra beslut och resultat för cancerbehandling...

Läs vidare

DRIVE +

Här är de bolag som är en del av vårt DRIVE+ nätverk

Alumni

Här är våra bolag som har varit delaktiga i vårt DRIVE nätverk

ApiRays

ApiRays – Fokuserar på bakteriell kontaminering i mat, vatten och även i andra produkter så som inom läkemedelshantering. Apirays har en snabb och avsevärt...

Läs vidare

ApiRays

– Save time and patient inconvenience in infections treatment The company´s technology increase speed, retains high sensitivity at a lower cost in identifying bacterial contamination...

Läs vidare

Attgeno

Pulmonell hypertension, för högt tryck i blodcirkulationen genom lungorna, är förknippat med hög dödlighet och kan uppstå akut genom sammandragning av lungans kärl vid...

Läs vidare

Attgeno

– Supernitro – New Unique Drug Against Acute Pulmonary Hypertension Acute pulmonary hypertension is a major cause of death in conditions such as pulmonary...

Läs vidare

CARTANA

– Decoding the Brain Researchers and Pharma companies all over the world are working hard on solving the enigmas of diseases that impact human...

Läs vidare

CARTANA

Cartana erbjuder en lösning som möjliggör samtidig analys av hundratals gener inom alla celler som omfattar en vävnad, utan att förlora vävnadsmorfologi med hög...

Läs vidare
DNA

Gesynta Pharma

Gesynta är ett läkemedelsbolag med meriterade forskare från Karolinska Institutet och ett team med erfarenhet från läkemedel/biotech. Gesynta har patenterade orala mPGES-1 inhibitorer i...

Läs vidare
DNA

Gesynta Pharma

-Developing combined anti-inflammatory and vasodilatory treatments for microvascular disease in chronic inflammatory disorders. Gesynta Pharma is developing combined anti-inflammatory and vasodilatory treatments for microvascular...

Läs vidare

Heartrunner Sweden AB

The company Heartrunner Sweden AB, former SMS Lifeguard Skandinavien AB, was founded by a group of researchers, who ten years ago launched the research...

Läs vidare

HepaPredict

HepaPredict har unikt know-how inom ”3D-in vitro cell culture system” för humana hepatocyter. Hepapredict erbjuder ”fee-for-service”-utvärderingar av läkemedelsmetabolism, farmakokinetiska egenskaper och säkerhet (DILI). Tekniken...

Läs vidare

HepaPredict

A contract research organization (CRO) specializing in drug metabolism and toxicity. We offer in-house evaluations of drug metabolism, pharmacokinetic properties and safety as well...

Läs vidare
Bolag KI Innovations

Lexplore

Lexplore har utvecklat en tjänst som gör det möjligt för skolor och kommuner att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller...

Läs vidare
Bolag KI Innovations

Lexplore

Lexplore has developed a service that enables schools and municipalities to quickly, easily and objectively map a student’s, class’, school’s or municipality’s reading ability...

Läs vidare

Medify

Medify utvecklar det första intelligenta verktyget för medicinsk fortbildning. Inom hälsosystemen finns behov för kontinuerlig utbildning och med hjälp av Medifys verktyg kan nya...

Läs vidare

Medify

-Empowering healthcare professionals Medify has developed an intelligent tool for training for Medical personnel. Within healthcare, there is a constant need to keep personal...

Läs vidare

AsthmaTuner

AsthmaTuner -AsthmaTuner är den enda kliniskt validerade appen som ger individanpassade behandlingsinstruktioner för patienter med astma MediTuner utvecklar digitala verktyg som ersätter fysiska vårdbesök....

Läs vidare

AsthmaTuner

-Helps you to take control of your Asthma AsthmaTuner develops digital tools that replace physical healthcare visits. Asthma is the world’s most common chronic...

Läs vidare

Neobiomics

Neobiomics tillhandahåller ProPrems®, ett kosttillkostt med 1 miljard bakterier av Bifidobacterium infantis Bb-02 (DSM 33361), Bifidobacterium lactis (BB-12®) och Streptococcus thermophilus (TH-4®).”

Läs vidare

Neobiomics

Neobiomics provides ProPrems®, a dietary supplement containing 1 billion bacteria of Bifidobacterium infantis Bb-02 (DSM 33361), Bifidobacterium lactis (BB-12®) and Streptococcus thermophilus (TH-4®).

Läs vidare

NeoProteomics

-Make cancer diagnostics  effective and safe NeoProteomics use biomarkers from platelets as the basis for a planned blood-based liquid biopsy products for cancer diagnosis. The large...

Läs vidare

NeoProteomics

Vi gör cancerdiagnostik tidigt, effektivt och säker

Läs vidare

Norin

The discovery of unique insights into pathogenic mechanisms in rheumatoid arthritis (RA) are opening up the potential for the development of novel treatments for...

Läs vidare

Norin

The discovery of unique insights into pathogenic mechanisms in rheumatoid arthritis (RA) are opening up the potential for the development of novel treatments for...

Läs vidare

Predictomics

Developing an in silico model for the evaluation of liver toxicity for chemical substances. It is a unique cloud-based method, based on omics data,...

Läs vidare

Predictomics/InVitro Tox

Predictomics/InVitro Tox – In silico modell för evaluering av levertoxicitet för kemiska substanser. Det är en unik molnbaserad metod, baserad på omics-data, för utvärdering...

Läs vidare

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

– Your choice for half-life extension QuiaPEG Pharmaceuticals AB has developed a proprietary, releasable pegylation technology platform called Uni-Qleaver®, for the development of prodrugs...

Läs vidare

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB är ett framväxande bioteknikföretag som utvecklar biofarmaceutiska produkter baserat på en proprietär, spetsteknisk PEGylation-teknikplattform. Bolagets teknik är tillämplig på proteiner, peptider...

Läs vidare
Piller

Sigrid Therapeutics

Den säkra lösningen för normalisering av blodsockernivån. Sigrid Therapeutics® är banbrytande för en användarvänlig produkt tillverkad av exakt konstruerade partiklar med extraordinär absorptionsförmåga. Det...

Läs vidare
Piller

Sigrid Therapeutics

-Preventing metabolic disease Sigrid Therapeutics AB (Sigrid) is a Swedish clinical-stage biotechnology company whose lead product candidate is SiPore15TM, a precisely engineered, orally ingested...

Läs vidare

Heartrunner Sweden AB

Företaget Heartrunner Sweden AB, fd SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet Sms-livräddare inom Stockholms...

Läs vidare

Stck Cell

StckCell är en ny typ av petriskål, den är kompakt, lätt och intuitivt utformad för cellodling. Dess odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Genom...

Läs vidare

Stck Cell

The StckCell dish is a compact, light and intuitive new format for cell culture. It has a culture area equivalent to three common dishes....

Läs vidare