Brainsafe

Brainsafe minimerar effekterna av hjärnskakning. Vi har utvecklat ett 6-stegs rehabiliteringsprogram för individer med hjärnskakning och integrerat programmet i vår mobila app. Appen anpassar rehabprogrammet till varje individ baserat på individens sjukdomshistoria, dagliga symptomrapporter och resultat på fysiska och kognitiva tester.

LinkedIn

Besök sida