Predictomics/InVitro Tox

In silico modell för evaluering av levertoxicitet för kemiska substanser. Det är en unik molnbaserad metod, baserad på omics-data, för utvärdering av och prediktion av många typer av toxicitet. Metoden har dels bevisats baserat på publicerade historiska data och testas nu även hos ett par större kommersiella bolag för helt nya kemiska substanser i jämförelse med klassiska djurmodeller. Metoden har mycket hög precision och selektivitet vilket kommer kraftigt minska antalet djurförsök som behöver genomföras. För närvarande är metoden validerad för lever-tox (DILI) men också njur-tox och hjärt-tox är under validering.