Våra bolag

Här listas alla bolag som är aktiva i vårt DRIVE inkubatorprogram

Microbiomet

3N Bio

3N Bio är en life science-start-up från Karolinska Institutet. De vill öka effektiviteten, säkerheten och snabbheten i utvecklingen av små molekyler som modulerar mikrobiomet....

Läs vidare

AAX Biotech

AAX Biotech utvecklar nya tekniker för att förbättra antikroppar för terapi, det snabbast växande segmentet inom läkemedel sedan drygt 20 år tillbaka. Seqitope är...

Läs vidare

APLEX Bio

APLEX Bio utvecklar reagens som möjliggör parallelliserad detektion av biomarkörer på ett revolutionerande simpelt och kostnadseffektivt sätt. Teknologin kommer kunna möjliggöra betydligt enklare och...

Läs vidare

Basic Genomics

Basic Genomics AB utvecklar innovativ metodik för forskning inom livsvetenskaperna. Vår teknologi möjliggör kostandseffektiv karaktärisering av långa RNA molekyler över stora antal enskilda celler...

Läs vidare
Hjärnskakning

Brainsafe

Brainsafe minimerar effekterna av hjärnskakning. Vi har utvecklat ett 6-stegs rehabiliteringsprogram för individer med hjärnskakning och integrerat programmet i vår mobila app. Appen anpassar...

Läs vidare

Clinsight Analytics

1 av 41 män dör av prostata cancer, det vill vi förändra. Det finns ett behov av att standardisera och öka tillförlitligheten av diagnostik...

Läs vidare

Countagen

Countagen utvecklar en skräddarsydd ”plug-and-play” – lösning, för genredigering, för att effektivisera de för närvarande tidskrävande arbetsflödena. Detta för att möjliggöra och ytterligare påskynda...

Läs vidare

Dermacut

SeberMedical utvecklar innovativa lösningar inom sårbehandling i nära samarbete med framstående kliniker och forskare över hela världen. De kombinerar ledande medicinsk och teknisk expertis...

Läs vidare

Digital Diabetes Analytics

Vårt mål är att tillhandahålla ett digitalt beslutsstödsystem som gör det möjligt för människor med insulinbehandlad diabetes att leva livet fullt ut, vara flexibla...

Läs vidare

Epigenica

Epigenica har utvecklat en plattform som möjliggör epigenetisk profilering i en mycket större skala än vad som tidigare varit möjligt. Den kvantitativa och multiplexa...

Läs vidare
Evidencia

Evidence

Evidence levererar en SaaS-plattform som möjliggör att kliniska ledare kan ta fullt ägarskap över deras produktion genom att skapa en botten-upp plan som täcker...

Läs vidare

FenoMark Diagnostics AB

FenoMark Diagnostics utvecklar diagnostiska analyser för att matcha cancerpatienter med den bästa behandlingen.

Läs vidare

Intelligyn

Intelligyn – AI-drivet diagnostiskt stöd ger ökad precision vid ultraljudsbedömning av äggstockstumörer Det finns en stor brist på läkare med tillräcklig kompetens att bedöma...

Läs vidare

Key2Brain

Key2Brain är ett bioteknikbolag som utvecklar en ny plattformsteknologi för effektiv målsökning och transport av läkemedel till hjärnan. Med en samling unika molekyler samt...

Läs vidare

Leira

Leira drivs av visionen att tillgängliggöra evidensbaserad psykologisk behandling utifrån KBT för individer med adhd, flexibelt i tid och format. Ledorden är att erbjuda...

Läs vidare

Matrix Muscle Support

MMS tillhandahåller lösningar för att förhindra de negativa effekterna av fysisk inaktivitet, som för närvarande påverkar 2,5 miljarder människor världen över. MMS-produkter kommer att...

Läs vidare
Microcardix

Microcardix

Microcardix, grundat av forskare på Karolinska Institutet, utvecklar en kateterbaserad teknik för biopsi, som är mindre skadlig och mer flexibel än nuvarande tekniker. Tekniken...

Läs vidare

Molecular Attraction

Molecular Attraction utvecklar hållbara lösningar för att kontrollera och modifiera insekts- och skadedjursbeteende. Förändrar myggkontrollstrategier för att eliminera myggburna sjukdomar.

Läs vidare
DNA strängar

Moligo Technologies

Moligo Technologies is making gene technologies and therapies safer, more effective and affordable by providing access to long and ultra-pure DNA polymers at industrial...

Läs vidare
Molekyl

Moltic Pharma

Moltic Pharma är ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar jonkanalsmodulatorer för neurologiska sjukdomar med fokus på epilepsi. Våra modulatorer är småmolekylära substanser som öppnar en spänningsreglerad...

Läs vidare

Oppioo

Med Oppioo skapar vi framtidens precisionshälsa där vi med ett digitalt stöd för cancerpatienter under rehabilitering ökar välmåendet. Syftet är att förbättra patientupplevelsen och...

Läs vidare
Patientsäkerhet

P3S

P3S kan med hjälp av AI och återanvändning av hälsodata  avsevärt förbättra patientsäkerhetsövervakningen.

Läs vidare

Prognostix (Path FX)

Prognostix (Path FX) utvecklar ett registerbaserat  kliniskt AI- beslutsstödsverktyg (Path-FX) för mer exakt prediktion av postoperativ överlevnad vid metastatisk bencancer, vilket har betydelse för beslut...

Läs vidare

PWELT

PWELT är det första ”stress hanterings verktyget” som riktar in sig på ledarskap. Arbetsrelaterad stress  står dessvärre för en allt mer ohälsa i stora...

Läs vidare

SeqCure Immunology

SeqCure Immunology AB utvecklar SeqCureNEO, en cellulär immunterapimetod avsedd att bota avancerad cancer. Metoden bygger på att en skräddarsydd och högpotent cellprodukt tillverkas utifrån...

Läs vidare
RNA string

Sequrna

SEQURNA utvecklar reagens för att preservera RNA integritet i storskaliga sekvenseringsflöden. Detta för att förenkla och effektivisera forskning, utveckling och diagnostik inom nukleinsyror.

Läs vidare

StratiPath

AI-baserad precisionsdiagnostik för att förbättra cancerbehandlingsbeslut och resultat. Vårt uppdrag är att radikalt förbättra diagnostisk precision för att förbättra beslut och resultat för cancerbehandling...

Läs vidare

Thermaiscan

Thermaiscan utvecklar framtidens bröstcancer-screening. Genom att kombinera AI, värmekamerateknik och smartphone skapar vi en portabel, tillgänglig och kostnadseffektiv pre-screening för att lokalisera tidiga stadier...

Läs vidare

Alumni

Här är våra bolag som har varit delaktiga i vårt DRIVE nätverk

AnaCardio

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse och död. Inotropa droger stimulerar hjärtat i hjärtsvikt men orsakar stressrelaterad skada och nettoeffekten är ökad dödlighet....

Läs vidare

ApiRays

ApiRays – Fokuserar på bakteriell kontaminering i mat, vatten och även i andra produkter så som inom läkemedelshantering. Apirays har en snabb och avsevärt...

Läs vidare

Attgeno

Pulmonell hypertension, för högt tryck i blodcirkulationen genom lungorna, är förknippat med hög dödlighet och kan uppstå akut genom sammandragning av lungans kärl vid...

Läs vidare

CARTANA

Cartana erbjuder en lösning som möjliggör samtidig analys av hundratals gener inom alla celler som omfattar en vävnad, utan att förlora vävnadsmorfologi med hög...

Läs vidare
CMRad webbaserat stöd för att tyda röntgenbilder

Collective Minds Radiology® (CMRadiology)

Collective Minds Radiology® är en molnbaserad radiologi-tjänst för samarbete, beslutsstöd och konsultation som ger användaren tillgång till mänskilg och artificiell intelligens.    

Läs vidare
Developerations bild på sjukhus

Developeration

Developeration utvecklar produkten PexyEazy® som är en helt ny och unik metod för behandling av hemorrojder. PexyEazy® är en innovativ medicinteknisk produkt som möjliggör...

Läs vidare

Geras Solutions

Ett AI-baserat verktyg för diagnosstöd som kan upptäcka kognitiv nedgång, ge specialiserat uppföljningsstöd och erbjuder individer verktyg för att förhindra eller försena kognitiv nedgång...

Läs vidare
DNA

Gesynta Pharma

Gesynta är ett läkemedelsbolag med meriterade forskare från Karolinska Institutet och ett team med erfarenhet från läkemedel/biotech. Gesynta har patenterade orala mPGES-1 inhibitorer i...

Läs vidare

HepaPredict

HepaPredict har unikt know-how inom ”3D-in vitro cell culture system” för humana hepatocyter. Hepapredict erbjuder ”fee-for-service”-utvärderingar av läkemedelsmetabolism, farmakokinetiska egenskaper och säkerhet (DILI). Tekniken...

Läs vidare

Predictomics/InVitro Tox

Predictomics/InVitro Tox – In silico modell för evaluering av levertoxicitet för kemiska substanser. Det är en unik molnbaserad metod, baserad på omics-data, för utvärdering...

Läs vidare
Bolag KI Innovations

Lexplore

Lexplore har utvecklat en tjänst som gör det möjligt för skolor och kommuner att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller...

Läs vidare

Medify

Medify utvecklar det första intelligenta verktyget för medicinsk fortbildning. Inom hälsosystemen finns behov för kontinuerlig utbildning och med hjälp av Medifys verktyg kan nya...

Läs vidare

AsthmaTuner

AsthmaTuner -AsthmaTuner är den enda kliniskt validerade appen som ger individanpassade behandlingsinstruktioner för patienter med astma MediTuner utvecklar digitala verktyg som ersätter fysiska vårdbesök....

Läs vidare

Minnity

Minnity vill att personer i behov av omsorg ska kunna leva värdiga och meningsfulla liv. Det är därför de ser till att hjälpa omsorgspersonal...

Läs vidare

Neobiomics

Neobiomics provides innovative food supplement solutions for unmet needs in child health care. Neobiomics tillhandahåller ProPrems®, ett kosttillkostt med 1 miljard bakterier av Bifidobacterium infantis...

Läs vidare

NeoProteomics

Vi gör cancerdiagnostik tidigt, effektivt och säker

Läs vidare

Norin

Upptäckten av unika insikter i patogena mekanismer vid reumatoid artrit (RA) öppnar upp för att potentiellt kunna utveckla nya behandlingar för den förödande sjukdomen...

Läs vidare

NorthernLight Diagnostics AB

NorthernLight Diagnostics – Personalized medicine for better management of mental health through objective measurements for faster symptom relief. Designed to be used by healthcare professionals...

Läs vidare

Holistal

Hälsosammare vanor som håller. Holistal är ett företagshälsoprogram som erbjuder anställda möjligheten att ladda sitt livs- och företagsenergi med hälsa och vitalitet. Utformad av...

Läs vidare

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB är ett framväxande bioteknikföretag som utvecklar biofarmaceutiska produkter baserat på en proprietär, spetsteknisk PEGylation-teknikplattform. Bolagets teknik är tillämplig på proteiner, peptider...

Läs vidare
Piller

Sigrid Therapeutics

Den säkra lösningen för normalisering av blodsockernivån. Sigrid Therapeutics® är banbrytande för en användarvänlig produkt tillverkad av exakt konstruerade partiklar med extraordinär absorptionsförmåga. Det...

Läs vidare

Heartrunner Sweden AB

Företaget Heartrunner Sweden AB, fd SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet Sms-livräddare inom Stockholms...

Läs vidare

Stck Cell

StckCell är en ny typ av petriskål, den är kompakt, lätt och intuitivt utformad för cellodling. Dess odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Genom...

Läs vidare