AAX Biotech

AAX Biotech utvecklar nya tekniker för att förbättra antikroppar för terapi, det snabbast växande segmentet inom läkemedel sedan drygt 20 år tillbaka. Seqitope är en ny högupplöst, snabb och effektiv metod för att bestämma exakt var som antikroppar binder på målproteinet, vilket accelererar utvecklingen av nya antikroppar. Med Opti-mAb har AAX Biotech utvecklat en generell metod att stabilisera antikroppar, av stort värde i nya cellbaserade cancerbehandlingar som CAR-T, men även för terapeutiska bi-specifika antikroppar, och inom diagnostik. Dessutom erhålls en effektivare produktion, en mer homogen produkt samt färre bieffekter vid klinisk användning.

Besök sida