PWELT

PWELT är det första ”stress hanterings verktyget” som riktar in sig på ledarskap. Arbetsrelaterad stress  står dessvärre för en allt mer ohälsa i stora delar av världen. En ohälsa som leder till både personligt lidande för de drabbade och minskad produktivitet för företagen. PWELT hjälper till att skapa en medvetenhet kring aktuell stresspåverkan, hjälper till att identifiera VAD som påverkar, samt skapar förutsättningar för att aktivt agera på detta. PWELT genererar en historik som visar på förändringar över tid, och ger en möjlighet att utvärdera effekter av aktiv stress hantering.

Besök sida