Oppioo

Med Oppioo skapar vi framtidens precisionshälsa där vi med ett digitalt stöd för cancerpatienter under rehabilitering ökar välmåendet. Syftet är att förbättra patientupplevelsen och anpassa stödet efter individers behov för att förkorta och effektivisera rehabilitering av cancerpatienter och därmed långsiktigt förbättra utvecklingen av cancervården och underlätta trycket på vården.

På sikt ska Oppioo ingå i vårderbjudanden och bli en del av samhällets förebyggande precisionshälsa för patienter med kroniska sjukdomar för en mer individbaserad och resurseffektiv vård, försäkringserbjudanden till företag för att minska sjukfrånvaro och läkemedelsindustrin i kliniska tester och för ökad patientförståelse. 

Vår vision med Oppioo är en lösning för precisionshälsa med råd om fysisk aktivitet, näring, medicinering och stöd till patienter och närstående.

Besök sida