Gesynta Pharma

Gesynta är ett läkemedelsbolag med meriterade forskare från Karolinska Institutet och ett team med erfarenhet från läkemedel/biotech. Gesynta har patenterade orala mPGES-1 inhibitorer i utveckling för behandling av patienter med kroniska inflammatoriska tillstånd, där både den antiinflammatorisk effekten och ytterligare farmakologisk aktivitet är av vikt för ny innovativ behandling av de indikationer bolaget fokuserar på.

Besök sida