Moligo Technologies

Moligo technologies har utvecklat en revolutionerande teknik för storskalig syntes av ultra-rena långa DNA-strängar som möjliggör att gen-modifikation, precisions-diagnostik och DNA läkemedel kan nå en industriell och klinisk nivå.

Besök sida