Norin

Projektet har identifierat en gen som aldrig tidigare beskrivits för en roll i autoimmunitet. Genen identifierades genom en spontan mutation som slår ut genuttrycket i råtta. Proteinet styr framförallt hur de speciella T-cellerna i immunförsvaret, aktiveras. Utan detta protein utvecklar varken möss eller råttor autoimmuna sjukdomar som artrit. Upptäckten öppnar upp möjligheter för utveckling av nya behandlingar för dessa typer av sjukdomar.