Thermaiscan

Thermaiscan utvecklar framtidens bröstcancer-screening. Genom att kombinera AI, värmekamerateknik och smartphone skapar vi en portabel, tillgänglig och kostnadseffektiv pre-screening för att lokalisera tidiga stadier av bröstcancer.

Thermaiscan är en HealthTech-startup inom prediktiv medicin. I dagsläget lägges all kraft på att lösa problemet med sen upptäckt av bröstcancer. Sen upptäckt av bröstcancer är kopplat till 70 % av alla bröstcancer-relaterade dödsfall.

Thermaiscans pre-screening för att hitta bröstcancer är enkel och bekväm att använda, kostnadseffektiv och portabel. Den lokaliserar tidiga stadier av bröstcancer och utvecklas för närvarande i Sverige, Singapore, Indien och Armenien. Den är ämnad för primärvården och hälso- och sjukvårdsinrättningar (B2B) och dess icke-specialister.

Processen är enkel: Värmekamera-screeningen utförs av en icke-specialist inom hälso- och sjukvården. Vår AI utför sedan en bildanalys som gör en riskbedömning: ingen risk, eller risk för tidiga stadier av bröstcancer. Om risk upptäcks blir rekommendationen att söka sig vidare till specialist.

LinkedIn

Besök sida