VI ÄR KI INNOVATIONS

KI Innovations är ett innovationskontor och en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag med uppdraget att bistå forskare och studenter med innovationsstöd.

KI Innovations är en del av Karolinska Institutets innovationssystem och vi erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering och expertkompetens inom entreprenörskap, nyttiggörande och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom hälsa, vård och life science.

KI Innovations har sedan starten 1996 utvärderat över 1 500 forskningsbaserade idéer.

Årligen stöttar vi över 20 bolag genom vår inkubator-verksamhet DRIVE, och över 50 forskningsbaserade idéer kommer in till vårt START program . Vi erbjuder även inspiration och information i form av seminarier och kurser till studenter och forskare på Karolinska Institutet.

Stödet är helt kostnadsfritt och vi hanterar all information konfidentiellt.