Attgeno

Attgeno Lunghypertension är en vanlig dödsorsak vid tillstånd som lungemboli och medfödd hjärtsjukdom och det finns ett stort behov av selektiv, säker och effektiv behandling. Attgeno AB utvecklar nya kväveoxiddonatorer som är selektiva för lungcirkulationen, vilket gör dem säkra och utan systemiska biverkningar. Den prekliniska utvecklingen av denna produkt har lockat extern finansiering från Novo Nordisk.