Collective Minds Radiology® (CMRadiology)

Collective Minds Radiology® är en molnbaserad radiologi-tjänst för samarbete, beslutsstöd och konsultation som ger användaren tillgång till mänskilg och artificiell intelligens.

 

 

Besök sida