TrueDose

TrueDose banar väg för ett genombrott inom terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM) genom att underlätta exakt och personlig medicindosering från bekvämligheten i hemmet. Vårt innovativa blodprovskit är utformat för att sömlöst integreras i det dagliga livet, vilket gör det möjligt för individer att noggrant övervaka läkemedelsnivåer, och därigenom säkerställa optimal medicindosering och förbättra terapeutiska resultat.

Besök sida