Heartrunner Sweden AB

Företaget Heartrunner Sweden AB, fd SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet Sms-livräddare inom Stockholms Län. Projektet bygger på att ta tillvara frivilligas kunskaper inom hjärt- och lungräddning och knyta dessa personer till konceptet Heartrunner Sweden AB (fd Sms-livräddare). Dessa livräddare larmas till platsen för ett plötsligt hjärtstopp med hjälp av mobiltelefonteknologi och genom GPS-teknik, för att i ett tidigt skede möjliggöra påbörjandet för vid hjärtstopp nödvändig hjärt- och lungräddning. Företaget ansvarar för den praktiska och dagliga driften av systemet, för marknadsföring och spridning av systemet, förutom rekrytering av livräddare såväl i Sverige som internationellt.

Heartrunner Sweden AB är samägt av forskargruppen, teknikföretaget Unified Messaging Systems A/S och affärsutvecklaren Karolinska Institutet Innovations AB.

Besök sida