Heartrunner Sweden AB

Företaget Heartrunner Sweden AB, fd SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet SMSlivräddare inom Stockholms Län. Projektet bygger på att ta tillvara frivilligas kunskaper inom hjärt- och lungräddning och knyta dessa personer till konceptet Heartrunner Sweden AB (fd SMSlivräddare). Dessa livräddare larmas till platsen för ett plötsligt hjärtstopp med hjälp av mobiltelefonteknologi och genom GPS-teknik, för att i ett tidigt skede möjliggöra påbörjandet för vid hjärtstopp nödvändig hjärt- och lungräddning. Företaget ansvarar för den praktiska och dagliga driften av systemet, för marknadsföring och spridning av systemet, förutom rekrytering av livräddare såväl i Sverige som internationellt.

Heartrunner Sweden AB är samägt av forskargruppen, teknikföretaget Unified Messaging Systems A/S och affärsutvecklaren Karolinska Institutet Innovations AB.

Besök sida