Stck Cell

StckCell är en ny typ av petriskål, den är kompakt, lätt och intuitivt utformad för cellodling.
Dess odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Genom att staplas i varann upptar de 67% mindre volym än motsvarande produkter som finns tillgängliga på marknaden idag. Som en funktion av sin design är StckCell också 61% lättare. Även plastförbrukningen minskar i motsvarande omfattning.

Ett lättare och mer kompakt format kan leda till dramatiskt minskade CO2 utsläpp i samband med produktion, transport och förvaring jämfört med de petriskålar som finns idag.