Medify

Medify utvecklar det första intelligenta verktyget för medicinsk fortbildning. Inom hälsosystemen finns behov för kontinuerlig utbildning och med hjälp av Medifys verktyg kan nya behandlingstekniker avsevärt snabbare föras från forskning och industri till sjukvårdens personal på ett transparant sätt. Medify förbättrar mötet mellan den medicinska professionen och industrin, mellan forskningen och vården och mellan olika vårdenheter.

Besök sida