Lexplore

Lexplore har utvecklat en tjänst som gör det möjligt för skolor och kommuner att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller kommuns läsförmåga och följa dess läsutveckling över tid. På så vis kan undervisning och stöd anpassas efter alla elevers behov. Lexplores metod för mätning av läsförmågan är baserad på artificiell intelligens och många års forskning och bygger på att ögonrörelserna speglar de underliggande kognitiva processerna som sker i hjärnan när vi läser.

Besök sida