Neobiomics

Forskning visar att probiotika förbättrar tarmhälsan hos för-tidigt-födda barn. Supplementering har emellertid inte blivit rutin på grund av att neonatalvården saknat en produkt som både är väldokumenterad och har den höga tillverkningskvalitet som krävs. Med ProPrems® löser Neobiomics problemet hur man på ett säkert sätt kan stödja det intestinala mikrobiomet hos för-tidigt-födda barn.

Besök sida