DRIVE – ökat fokus på affärsutveckling

Vi ger fokus och tid till de som har valt att arbeta med oss

DRIVE är KI Innovations företagsinkubator som syftar till att hjälpa företag att nå en långsiktigt hållbar livskraft och förutsättningarna för tillväxt.

DRIVE är ett dedikerat life science inkubatorprogram hos KI Innovations AB som stöder framgångsrik kommersiell utveckling av affärer inom life science.

Vi välkomnar sökandena från START-programmet hos KI Innovations samt andra nystartade företag inom life science med en kommersiellt verifierad affärsmöjlighet.

Medlemskapet i DRIVE löper i högst tre år med årliga utvärderingar för att kvalificera sig för fortsatt medlemskap.

DRIVE innefattar en rad olika resurser och aktiviteter i den ordning och utsträckning som är bäst lämpad för varje start-up.

 

 

 

 

Vill du veta mer om inkubatorverksamheten vid KI Innovations, kontakta Christian Krog-Jensen, ansvarig för DRIVE-programmet,
christian.krog-jensen@kiinnovations.se