JoinCells

JoinCells är en banbrytande enhet inom expansion av hematopoetiska stamceller (HSC), som utnyttjar potentialen hos navelsträngsblod för att hantera hematologiska och sällsynta blodsjukdomar. Deras nya ex vivo-expansionsmetod syftar till att underlätta snabba HSC-transplantationer från hyllan. Denna innovation inte bara betjänar en bredare patientdemografi från en enda enhet utan bibehåller också cellulär integritet för bestående funktionalitet.

Besök sida