Medituner

Medituner

Medituner utvecklar kliniskt validerade digitala lösningar som möjliggör helt nytt sätt att vårda astma för vår generation! Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen som drabbar 10% av befolkningen – och medför enorma kostnader för sjukvården. Med hjälp av Meditune verktyg för diagnos och självhantering av astma kan kostnaderna minskas drastiskt och patienterna kan leva ett aktivt liv.

Besök sida