AsthmaTuner

AsthmaTuner

-AsthmaTuner är den enda kliniskt validerade appen som ger individanpassade behandlingsinstruktioner för patienter med astma

MediTuner utvecklar digitala verktyg som ersätter fysiska vårdbesök. Astma är världens vanligaste kroniska sjukdom som idag kräver regelbunden uppföljning i den fysiska vården. Med AsthmaTuner kan patienten själva mäta sin astma och direkt få individanpassade behandlingsinstruktioner i sin telefon. För vården innebär AsthmaTuner ett unikt sätt att kunna följa patienternas sjukdom på distans och ge digital vård. AsthmaTuner har utvärderats i kliniska studier som visar att verktyget ger bättre astmakontroll för patienter och sparar tid för sjukvården.

Besök sida