DRIVE – kalender

Välkommen att ta del av events och seminarier och andra viktiga datum som är relevanta för dig som är med i DRIVE

4 Nov


9.00-17.00     Catalyzer

KI Innovations

Session 8 och 9 av Catalyzer programmet. Denna dag kommer att handla om intäktsmodeller och budget på förmiddagen och finansieringsmodeller och strategi, investerare och exit på eftermiddagen

 

9 Nov


12.00 –      Catalyzer

KI Innovations

Inlämning av affärsplan

 

11-13 Nov


Heldag      BioEurope 2019

 Hamburg Messe, Hamburg, Germany

KI Innovations kommer att medverka i BioEurope 2019 och representera bolagen ur DRIVE.

 

18 Nov


9.00-17.00     Catalyzer

KI Innovations

Feedback på affärsplan

 

20 Nov


17.00-20.00      DRIVE Investor Day

Strix, KI Campus Solna

Den 20 november 2019 är det dags för KI Innovations årliga investerardag, DRIVE Investor DAY, på KI campus i Solna. Syftet är att hjälpa KI Innovations inkubatorbolag att hitta finansiering och skapa relationer.

 

2 Dec


9.00-17.00     Catalyzer

KI Innovations

Session 10 och 11 i Catalyzer programmet handlar om att förbereda bolaget inför investering eller partnering &DD på förmiddagen och Pitch med panel för investerare på eftermiddagen.