DRIVE – kalender

Välkommen att ta del av events och seminarier och andra viktiga datum som är relevanta för dig som är med i DRIVE

 

15 Februari

12.00 –  13.00   I köket med DRIVE

KI Innovations, digitalt

Lär dig mer om vad EIT Health har att erbjuda och viilka utlysningar och program som kan passa dig.

 

22 Februari

DRIVE Examination Series

Vi lär oss, vi förfinar och förbättrar vi delar med oss!

Välkomna till DRIVE Examination Series – ett sätt för våra DRIVE bolag att att ge vidare och för våra nyare bolag att ta lärdom allt inom vårt DRIVE Community.

 

15 Mars

13.00-14.00 I köket med DRIVE

KI Innovations, Digitalt

Lär dig lite mer om hållbarhet och vikten av att just ditt bolag har en utformad hållbarhetsplan. Detta är första steget mot ett mer hållbart företagsbyggande.

 

22 Mars

DRIVE Examination Series

Vi lär oss, vi förfinar och förbättrar vi delar med oss!

Välkomna till DRIVE Examination Series – ett sätt för våra DRIVE bolag att att ge vidare och för våra nyare bolag att ta lärdom allt inom vårt DRIVE Community.

 

12 April

13.00-14.00 I köket med DRIVE

KI Innovations, Digitalt

TBD

 

26 April

DRIVE Examination Series

Vi lär oss, vi förfinar och förbättrar vi delar med oss!

Välkomna till DRIVE Examination Series – ett sätt för våra DRIVE bolag att att ge vidare och för våra nyare bolag att ta lärdom allt inom vårt DRIVE Community.

 

10 Maj

13.00-14.00 I köket med DRIVE

KI Innovations, Digitalt

TBD

 

17 Maj

13.00-14.00 I köket med DRIVE

KI Innovations, Digitalt

TBD

 

7 Juni

13.00-16.00     DRIVE Health Day

KI Innovations, digital

Vi planerar för vår första digitala uppsättning av DRIVE Health Day. Det kommer att bli fantastiskt! Följ våra sociala mediekanaler för  mer information.

 

10 Juni 

9.00 –        DRIVE intag öppnar

KI Innovations

Vi ger plats åt fler bolag som vill vara en del av KI Innovations DRIVE community. Välkomna att söka. Följa vår hemsida och våra sociala mediekanaler för mer information.