DRIVE – kalender

Välkommen att ta del av events och seminarier och andra viktiga datum som är relevanta för dig som är med i DRIVE

 

4 Mar – 2 April

12.00 –      Utlysning av medel

KI Innovations

Är du i behov av finansiering för att vidareutveckla ditt bolag? Utlysningen av medel från Regions Stockholm – KI Innovations Scale-Up program stänger den 2 april.

 

11 Mar

Affärsutveckling för medicintekniska produkter 2020

Dagen arrangeras av Läkemedelsakademin i samarbete med SwedenBIO, Apotekarsocietetens sektion för Medicinteknik, Swedish Medtech, UIC och Sting.

Erfarenhetsutbyten mellan innovatörer, investerare, produkt- och affärsutvecklare och regulatoriska experter.

Välkommen att söka VFI för att delta

 

Feb-Maj

11.30-12.30    Build Skills to Impact

KI Innovations, Innomedicum, vissa moduler är inställda. Se kalendern för hela KI Innovations

Missa inte chansen att lära dig med om olika vägar till nyttiggörande av akademisk forskning. Mellan februari till maj 2020 ordnar KI Innovations en andra omgång av seminarieserien Build skills to impact. Vi välkomnar studenter, PhD studenter, forskare eller andra intressenter som vill veta mer

 

8 Maj

9.00-12.00     DRIVE Health Day

KI Innovations

Inställd!