APLEX Bio

APLEX Bio utvecklar reagens som möjliggör parallelliserad detektion av biomarkörer på ett revolutionerande simpelt och kostnadseffektivt sätt. Teknologin kommer kunna möjliggöra betydligt enklare och snabbare genuttrycksanalys direkt i vävnad jämfört med vad som är möjligt idag.

LinkedIn

Besök sida