SeqCure Immunology

SeqCure Immunology AB utvecklar SeqCureNEO, en cellulär immunterapimetod avsedd att bota avancerad cancer. Metoden bygger på att en skräddarsydd och högpotent cellprodukt tillverkas utifrån varje patients unika tumörmutationer. Cellerna återförs sedan till patienten och skapar en immunreaktion mot tumören.

LinkedIn

Besök sida