ToxoTech

ToxoTech utvecklar nya toxinbaserade biologiska läkemedel för behandling av neuromuskulära och neurologiska sjukdomar. Vi designar innovativa läkemedel med hjälp av expertkunskaper inom strukturbiologi.

Besök sida