Låt oss presentera KI Innovations styrelse!

Annika Andersson (ordförande), född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson varvice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB, G5 Entertainment AB och Moira AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Hans Möller (ledamot),   född 1958,  ny VD för Karolinska Institutet Holding AB. Före denna tidpunkt var han direktör för Edinburgh BioQuarter anställd av Edinburghs universitet och tidigare innovationsdirektör med Nord-East LEP baserat i Newcastle upon Tyne. Hans arbetade i 12 år som VD för ledande Science Park i Sverige, Ideon Science Park i Lund. Hans har varit ordförande för Karolinska Institutet Science Park i Stockholm de senaste fyra åren och han var också ordförande för organisationen Swedish Incubators and Science Park (SISP) mellan 2006 och 2012. 1997 grundade Hans Primant, en framgångsrik IT-konsultverksamhet i Malmö och Köpenhamn, och han har varit ordförande och en icke-verkställande direktör för ett antal nystartade företag. Sammantaget har Hans över 30 års erfarenhet av ledarskap, innovationsfrämjande, försäljning och marknadsföring.