Låt oss presentera KI Innovations styrelse!

Annika Andersson (ordförande), född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson varvice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB, G5 Entertainment AB och Moira AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Karin Dahlman-Wright (ledamot), född 1961, är professor i Molekylär Endokrinologi och är sedan den 1 januari 2016 prorektor på KI. Den 18 februari 2016 utsågs hon av regeringen att bli Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att den 1 augusti 2017 återgå till hennes befattning som prorektor. År 2009 t.o.m. augusti 2015 var hon prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära och 2015 innehade hon positionen som vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor vid KI. Mellan september 2013 och juni 2015 var hon KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. År 2001 grundade Karin BEA, en core facilitet som tillhandahåller avancerade tjänster inom genomik och bioinformatik. År 1994-2000 innehade hon linjechefs- och projektledarbefattningar vid Pharmacia och Upjohn. Utöver detta deltar Karin i det strategiska forskningsområdet inom Diabetes vid KI. Läs prorektorns blogg på denna länk.

Eugen Steiner (ledamot), född 1954, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet. Utöver detta är Eugen VD och styrelseordförande i NVC Holding AB samt VD i Glionova AB. Han är även styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB. Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen har också omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Hans Möller (ledamot),   född 1958,  ny VD för Karolinska Institutet Holding AB. Före denna tidpunkt var han direktör för Edinburgh BioQuarter anställd av Edinburghs universitet och tidigare innovationsdirektör med Nord-East LEP baserat i Newcastle upon Tyne. Hans arbetade i 12 år som VD för ledande Science Park i Sverige, Ideon Science Park i Lund. Hans har varit ordförande för Karolinska Institutet Science Park i Stockholm de senaste fyra åren och han var också ordförande för organisationen Swedish Incubators and Science Park (SISP) mellan 2006 och 2012. 1997 grundade Hans Primant, en framgångsrik IT-konsultverksamhet i Malmö och Köpenhamn, och han har varit ordförande och en icke-verkställande direktör för ett antal nystartade företag. Sammantaget har Hans över 30 års erfarenhet av ledarskap, innovationsfrämjande, försäljning och marknadsföring.