Låt oss presentera KI Innovations styrelse!

Björn O Nilsson  (ordförande), har haft en rad uppdrag inom företag, akademi och forskningsstiftelser, här några axplock: Han invaldes 1996 som ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), i dess avdelning för bioteknik, och var åren 2008–2017 IVAs vd. Åren 2018-2021 var han landshövding i Norrbottens län. Han var 2008–2018 styrelseledamot i Universeum i Göteborg, 2010–2018 styrelseledamot i storbolaget ÅF (idag AFRY) och var 2015–2018 ordförande i Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (Åforsk). Björn O. Nilsson var fram till 2005 vd för börsnoterade KaroBio AB. 2011–2018 var han styrelseordförande i BioInvent International AB och 2017–2019 var han styrelseledamot i SweTreeTechnologies AB.  Han var 2002 första ordföranden i branschföreningen SwedenBIO. Han var 2015–2018 styrelseordförande i Stockholm Science City och 2016–juli 2018 styrelseledamot i European Institute of Innovation and Technology (EIT). Han var ordförande i Svenska Friidrottsförbundet 2016-2019 och 2019 – 2021 var han ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten / Västerbotten. Han var ledamot av regeringens forskningsberedning 2015-2016.

Idag driver Björn O. Nilsson konsultföretaget Ursus Innovation AB. Han är sedan 2017 styrelseordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), sedan 2017 styrelseordförande i Sveriges Unga Akademis Stiftelse och sedan 2017 ordförande i forskningscentrumet CellNova vid KTH.

 

Clara Hellner (ledamot), är sedan 2020 Forsknings- och Innovationsdirektör i Region Stockholm.

Clara Hellner är klinisk specialist och adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri. Hon tog examen från läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm 1987. Efter att ha tagit läkarlegitimationen och halvvägs genom specialistutbildningen till barn- och ungdomspsykiater återvände hon till KI för doktorandutbildning. Hon disputerade 2001. Sedan dess har hon varit verksam inom forskning och utbildning vid KI i kombination med kliniska åtaganden. 2003 utsågs hon till biträdande chef för sin avdelning. 2008-2011 utnämndes hon till dekanus för forskarutbildning vid Karolinska Institutet. Under denna period var hon även ordförande för Internationella strategikommittén vid KI. Efter avslutad dekanusperiod har hon återgått till forskning och forskningsledning inom klinisk psykiatri. Som chef för Centrum för psykiatriforskning & utbildning, 2012-17, ansvarade hon för att främja och stödja klinisk forskning och utbildning inom alla delar av psykiatrin i Stockholm. Centret är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Ingemar Petersson (ledamot),

Som professor i ortopedi och även reumatolog och husläkare har Ingemar forskningsinriktning på muskel- och skelettsjukdomar och även forskning inom epidemiologi, utfall, arbetshandikapp, patientengagemang och hälsoekonomi inom inflammatoriska reumatiska besvär och muskel- och skelettvärk. han tjänstgör sedan 2013 som gästprofessor i epidemiologi och hälsovårdsforskning vid Keele University, Manchester, Storbritannien, vilket är en grund för ett utökat vetenskapligt samarbete.

Gunnar Gustafsson Wiss  (ledamot),  Gunnar innehar posten som planeringsdirektör.

Sofia Heidenberg (ledamot), född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistskola. Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Sofia Heidenberg har, utöver rådgivarrollen, verkat som entreprenör under större delen av sin karriär genom att ha startat och drivit företag som varit del av såväl privat ägda koncerner som börsnoterade. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB. Utöver operativa VD-roller har Sofia Heidenberg lång erfarenhet från styrelseuppdrag i både kommersiella bolag som ideella organisationer.

Ketil F. Widerberg (ledamot), har cirka 20 års erfarenhet från life science och mjukvaruindustrin. Förutom att ha varit med och grundat två företag arbetade Widerberg under många år i det norska bioläkemedelsföretaget Photocure med fotodynamisk teknologi. Han arbetade också i mjukvarubranschen för norska KSD Software med logistikteknik som senare förvärvades av Descartes från Kanada. Sedan 2014 har Widerberg varit verkställande direktör för Oslo Cancer Cluster, ett onkologiskt forsknings- och industrikluster. Widerberg innehar ett fåtal styrelseposter inom bioteknikföretag och var också medlem i hälsodataexpertkommittén från hälsoministeriet 2017. Widerbergs utbildningsbakgrund sträcker sig från preklinisk medicinsk skola till managementstudier. Han har också en MBA från University of Cambridge.

Johan Weigelt (ledamot), Johan Weigelt, som närmast kommer från posten som vice VD vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA tillträder som Vd för KI Holding den 1 decmeber 2022.