Låt oss presentera KI Innovations styrelse!

Annika Andersson (ordförande), född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson var vice ordförande i konsistoriet på KI 2011-2016 och är idag arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB, G5 Entertainment AB och Moira AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Daniel Forslund (ledamot), biträdande regionråd för Liberalerna i Region Stockholm och ordförande för Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott och v.ordf. för Forskningsberedningen. Som Sveriges första innovationslandstingsråd 2014 etablerade han ett samlat politiskt ansvar för regionens teknikutveckling och innovationsförmåga. Daniel har idag ansvar för att leda regionens arbete med centrala framtidsfrågor som innovation, digitalisering, eHälsa, medicinteknik, hälsodata och Life Science. Daniel Forslund har även nationella uppdrag som ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering samt styrelseledamot i Inera AB och Svenska Institutet för Standarder (SIS). Han ingår också i den nationella styrgruppen för Vision eHälsa 2025. Han arbetade tidigare som chefsstrateg på VINNOVA och som kansliråd på Socialdepartementet och har en magisterexamen i statsvetenskap (pol.mag.) från Umeå universitet.

Lisa Sennerby Forsse (ledamot), född 1948, är docent och tidigare adjungerad professor i växtfysiologi vid SLU. Hon var under åren 2006-2015 rektor vid SLU och innan dess var hon forskningschef på Skogforsk (skogsnäringens forskningsinstitut) 1994-2000. Tiden 2001-2006 var hon huvudsekreterare och chef för Forskningsrådet Formas. Hon är fn ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys vid Formas, ledamot (vice ordförande) i konsistoriet på KI, vice ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, styrelseledamot i Skogssällskapet AB samt styrelseledamot i Mistra programmet SeedBox vid Linköpings universitet. Hon har/har haft ett antal internationella uppdrag, bl a kvalitetsgranskningar av universitet i Danmark, Norge, Finland och Nederländerna samt forskningsinstitut  (INRA) i Frankríke. Hon är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och var dess preses under 2016-2020. Hon är även ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala samt av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala.

Katarina Bjelke (ledamot),  universitetsdirektör på KI kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör på Uppsala Universitet. Hon har en tandläkarexamen från 1989 och disputerade i neuroanatomi 1997 vid Karolinska Institutet. Katarina var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet.

Sofia Heidenberg (ledamot), född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistskola. Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Sofia Heidenberg har, utöver rådgivarrollen, verkat som entreprenör under större delen av sin karriär genom att ha startat och drivit företag som varit del av såväl privat ägda koncerner som börsnoterade. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB. Utöver operativa VD-roller har Sofia Heidenberg lång erfarenhet från styrelseuppdrag i både kommersiella bolag som ideella organisationer. Sedan maj 2016 är Sofia Heidenberg ledamot av Karolinska Institutets Konsistorium. Övriga pågående styrelseuppdrag är styrelseordförande Proud Communication AB samt styrelseledamot i JMW Kommunikation AB.

Eugen Steiner (ledamot)född 1954, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet. Utöver detta är Eugen styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Bioarctic AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB. Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen har också omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Hans Möller (ledamot),   född 1958,  ny VD för Karolinska Institutet Holding AB. Före denna tidpunkt var han direktör för Edinburgh BioQuarter anställd av Edinburghs universitet och tidigare innovationsdirektör med Nord-East LEP baserat i Newcastle upon Tyne. Hans arbetade i 12 år som VD för ledande Science Park i Sverige, Ideon Science Park i Lund. Hans har varit ordförande för Karolinska Institutet Science Park i Stockholm de senaste fyra åren och han var också ordförande för organisationen Swedish Incubators and Science Park (SISP) mellan 2006 och 2012. 1997 grundade Hans Primant, en framgångsrik IT-konsultverksamhet i Malmö och Köpenhamn, och han har varit ordförande och en icke-verkställande direktör för ett antal nystartade företag. Sammantaget har Hans över 30 års erfarenhet av ledarskap, innovationsfrämjande, försäljning och marknadsföring.