Prognostix (Path FX)

Prognostix (Path FX) utvecklar ett registerbaserat  kliniskt AI- beslutsstödsverktyg (Path-FX) för mer exakt prediktion av postoperativ överlevnad vid metastatisk bencancer, vilket har betydelse för beslut runt relaterade behandlingar. Prototypen är för närvarande tillgänglig på internet (www.pathfx.org) och testas i kliniska miljöer på flera kirurgiska centra globalt.

Prognostix är för tillfället i en utvecklingsfas och söker en VD till bolaget. Rikard Wedin var även med under DRIVE InvestorDay 2022 och pitchade för investerare. Se hela pitchen här.

Besök sida