Prognostix (Path FX)

Prognostix (Path FX) utvecklar ett registerbaserat  kliniskt AI- beslutsstödsverktyg (Path-FX) för mer exakt prediktion av postoperativ överlevnad vid metastatisk bencancer, vilket har betydelse för beslut runt relaterade behandlingar. Prototypen är för närvarande tillgänglig på internet (www.pathfx.org) och testas i kliniska miljöer på flera kirurgiska centra globalt.

Besök sida