StratiPath

AI-baserad precisionsdiagnostik för att förbättra cancerbehandlingsbeslut och resultat.

Vårt uppdrag är att radikalt förbättra diagnostisk precision för att förbättra beslut och resultat för cancerbehandling genom nya och kostnadseffektiva diagnostiska lösningar.

LinkedIn

Besök sida