Intelligyn

Intelligyn – AI-drivet diagnostiskt stöd ger ökad precision vid ultraljudsbedömning av äggstockstumörer

Det finns en stor brist på läkare med tillräcklig kompetens att bedöma äggstockstumörer, vilket leder till att många äggstocksoperationer utförs i onödan samtidigt som kvinnor med cancer ibland får sin diagnos för sent, vilket minskar chansen till överlevnad.

Intelligyn´s plattform är innehåller AI-modeller som utvecklats och validerats i ett världsledande multicenter-forskningsprojekt i samarbete mellan KI och KTH. Våra resultat har visat att AI-modellen kan skilja godartade tumörer från cancer med samma precision som en ultraljudsexpert.

Vi arbetar för närvarande med att sätta upp ett kliniskt arbetsflöde där vår fullt utvecklade AI plattform kan kommunicera direkt med läkaren, som utför ultraljudundersökningen, i realtid.