HepaPredict

HepaPredict har unikt know-how inom ”3D-in vitro cell culture system” för humana hepatocyter. Hepapredict erbjuder ”fee-for-service”-utvärderingar av läkemedelsmetabolism, farmakokinetiska egenskaper och säkerhet (DILI). Tekniken kan utföra evalueringar snabbare än etablerade tekniker och kan med hög säkerhet identifiera kemiska substanser som skadliga.

Besök sida