Epigenica

Epigenica har utvecklat en plattform som möjliggör epigenetisk profilering i en mycket större skala än vad som tidigare varit möjligt. Den kvantitativa och multiplexa teknologin kan analysera både DNA-metylering och histonmodifieringar vilket skapar en snabb och kostnadseffektiv analys. Teknologin kommer bland annat att underlätta forskning inom cancerterapi, läkemedelsutveckling, epigenetisk diagnostik, precisionsmedicin och upptäckter av nya biomarkörer.

LinkedIn

Besök sida