Geras Solutions

Ett AI-baserat verktyg för diagnosstöd som kan upptäcka kognitiv nedgång, ge specialiserat uppföljningsstöd och erbjuder individer verktyg för att förhindra eller försena kognitiv nedgång genom livsstilsförändringar, och uppmuntrar individer att spåra samt hantera sin hälsa över tid.

Besök sida