Har din idé kommersiell potential?

I START programmet hjälper vi dig med rådgivning och affärsutveckling.

 

Inom START-programmet vid KI Innovations hjälper vi dig att validera den kommersiella potentialen i din forsknings- eller kunskapsbaserade idé. Till en början handlar det om att skapa förståelse för marknaden, att undersöka möjligheterna att skydda idén med patent eller varumärke och att säkerställa att idéägaren har rätt att kommersialisera konceptet. I ett senare skede kan vi hjälpa till med att skicka in en första patentansökan, att titta på vilka regulatoriska krav som ställs på produkten eller tjänsten och att påbörja affärsutveckling. Ibland tar vi även fram enklare prototyper för att kunna visa upp för investerare eller andra intressenter.

Hur kommer jag igång?

Processen startar med att du skickar in ett projektförslag – ladda ner Invention Disclosure Form – KI Innovations 2019 här. Instruktioner finns på blanketten. Aktiviteterna inom START-programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt. Läs mer om vilka aktiviteter vi erbjuder under Start

Vad händer sedan?

Vi bokar in ett forskarmöte där du träffar en eller flera av våra erfarna affärscoacher. I mötet gör vi en genomlysning av din projektidé för att identifiera de mest kritiska frågeställningarna. Vi hjälper också till med att klassificera produkten – är den ett läkemedel, ett diagnostiskt verktyg eller en medicinteknisk produkt? Inkommande projekt diskuteras sedan på ett internt beslutsmöte. I projekt som beviljas stöd engagerar vi externa experter som hjälper till att validera och bygga värde i projekten. Dessa experter finansieras med hjälp av verifieringsmedel ifrån innovationsmyndigheten Vinnova. Under din tid i START har du även möjlighet att delta i seminarier, workshops och kortare utbildningar.

Välkommen att läsa mer om vad vi kan erbjuda.

ps. Kommersialisering är inget självändamål i sig men ofta det enda sättet för utvecklingstunga projekt att nå patienter och samhälle. Vi arbetar även med sociala innovationer som kan skapa stora samhällsvärden utan att nödvändigtvis gå via kapitalanskaffning och vinstdrivande bolag.

 

 

 

Vill du veta mer om verifiering vid KI Innovations, kontakta Åsa Kallas, ansvarig för STARTprogrammet

asa.kallas@kiinnovations.se

Aktuellt

Visa mer

Du kan vara med och bidra!

Publicerad 16 november, 2018Information

En framgångsfaktor för startups är tillgång till kompetens, talang och erfarenhet. Vi på KI Innovations sitter på en hel del kunskap, men vi kan...

Läs vidare

Vad är patent?

Publicerad 3 oktober, 2018Information

Det är viktigt att tidigt se över möjligheten till att skydda sin idé. En av de viktigaste formerna för att skydda rättigheten till kommersialisering...

Läs vidare

Finansiering i START

Publicerad 16 november, 2018Uncategorized

Med hjälp av det VINNOVA-finansierade programmet Validering för tillämpning (VFT) kan vi ta in extern expertis för att utvärdera den kommersiella potentialen i affärsidéer...

Läs vidare