Har din idé innovationspotential?

I START-programmet hjälper vi dig med rådgivning och affärsutveckling.

Inom START-programmet vid KI Innovations hjälper vi dig att undersöka potentialen i din forsknings- eller kunskapsbaserade idé. Till en början handlar det om att skapa förståelse för hur väl din idé möter behoven hos den tilltänkta målgruppen.  I nästa steg undersöker vi, tillsammans med dig, viktiga förutsättningar för att kunna utveckla idén vidare.

CASE Stories – vi stöttar alla sorters innovativa idéer

Inom START-programmet stöttar vi alla sorters innovativa idéer med ursprung i kunskap och forskning från Karolinska Institutet. Det kan handla om läkemedel, behandlingsmetoder, digitala hälsolösningar, diagnostiska metoder och mycket mer. Här nedanför kan du läsa om några exempel.

Case

”Nya potenta småmolekyl-substanser på väg mot ny behandling av cancer”  

Professor Elias Arnér, (Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik), har utvecklat nya potenta småmolekyl-substanser som specifikt hämmar en mekanism relaterad till oxidative stress.

Läs vidare

”Döden kan vi inte undvika, men ett dåligt döende borde vi kunna undvika”

Professor Carol Tishelman (Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik), driver projektet Döbra för att skaka liv i vardagsexistentialismen. Döden är något vi sällan pratar om och därför är många människor illa förberedda på mötet med döendet, döden och sorgen. DöBra-kortleken är ett verktyg som hjälper människor att tala om det svåraste: livets slutskede. Verktyget […]

Läs vidare

”Ny teknik för att nå svåråtkomliga organ”

Staffan Holmins forskning om mikrokateterteknik i kombination med avbildningstekniker kan användas för att diagnosticera och behandla många olika sjukdomar.

Läs vidare

” Vi undersöker en ny behandling och diagnostisering av NASH”

Myriam Aouadi, gruppledare för NASH-projektet (centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin i Huddinge, Karolinska Institutet) tittar tillsammans med sitt team på en icke-invasiv diagnosmetod och behandling för NASH. Myriams projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde henne några frågor om hennes resa, hennes lärdomar hittills och hennes framtida planer för projektet. Läs […]

Läs vidare

”Vårt mål är att minska dödligheten för patienter med sepsis”

Volkan Özenci , gruppledare för projektet som har som mål att utveckla en ny anordning för att förbättra prestanda hos blodkulturer vid detektion av mikroorganismer som orsakar sepsis, jobbar tillsammans med Alicia Wong och Jan Klingler på Institutionen för laboratoriemedicin på KI. Volkans projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde honom några […]

Läs vidare

” Det finns ouppfyllda behov av nya behandling av psykos”

Sophie Erhardt, (professor på institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet) har tillsammans med Lilly Schwieler, senior forskare på samma institution som mål att upptäcka en läkemedelskandidat som kommer att minska överaktivitet i dopaminerga projektioner hos patienter med neuroinflammatorisk inducerad psykos. Sophies projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde henne några frågor […]

Läs vidare

” Vi vill minska exponeringen av farliga ämnen i samband med containertransporter”

Gunnar Johanson, Senior Professor och Urban Svedberg, senor forskare  (institute för miljömedicin, integrativ toxikologi, Karolinska Institutet). Syftet med projektet är att minska arbetarnas exponering för skadliga flyktiga ämnen som släpps ut från varor vid containertransporter. Gunnar och Urbans projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde dem några frågor om deras resa, och […]

Läs vidare

”Smarta kläder som kan upptäcka långa perioder av muskelinaktivitet”

Paul Ackermann är ortoped och universitetslektor inom ortopedi på institutionen för molekulär medicin och kirurgi (MMK) på KI och Robin Juthberg, doktorand och läkare inom ortopedi också han på MMK tittar bland annat på nya innovativa sätt att ta itu med det ständigt växande problemet med muskelinaktivitet. Paul Ackermann får stöd från KI Innovations START […]

Läs vidare

Vi tittar bland annat på:

 • Möjliga kanaler för spridning
 • Marknad- och konkurrensanalys
 • Patent, varumärke och upphovsrätt
 • Juridiska aspekter kopplat till tex ägande av uppfinning eller resultat, hantering av data och affärsavtal
 • Regulatoriska krav
 • Affärsmodell och affärsplan
 • Bäst lämpade finansieringsmodell
 • Vid behov tar vi även fram enklare prototyper för att kunna visa upp för användare, investerare och andra intressenter

 

Hur kommer jag igång?

Processen startar med att du skickar in ett projektförslag – ladda ner och fyll i Idea Description Form 2020. Instruktioner finns på blanketten. För dig som forskare eller student vid Karolinska Institutet är alla aktiviteter inom START-programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt.

KI Innovations har även ett nära samarbete med den innovationsstödjande verksamheten inom Region Stockholm. Är du anställd i vården utan akademisk anknytning eller representerar du ett företag som vill in vården? I så fall är du även varmt välkommen att kontakta våra kollegor på Region Stockholm Innovation via sllinnovation@sll.se eller läs mer på https://www.sll.se/innovation.

START-programmet börjar alltid med att du fyller i vårt

Idea Description Form 2020

Alla aktiviteter inom programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt.

Vad händer sedan?

Vi bokar in ett forskarmöte där du träffar en eller flera av våra erfarna affärscoacher. I mötet gör vi en genomlysning av din projektidé för att identifiera de mest kritiska frågeställningarna. Inkommande projekt diskuteras sedan på ett internt beslutsmöte. I projekt som beviljas stöd engagerar vi vid behov externa experter som hjälper till att validera och bygga värde i projekten. Dessa experter finansieras med hjälp av verifieringsmedel ifrån innovationsmyndigheten Vinnova. Under din tid i START har du även möjlighet att delta i seminarier, workshops och kortare utbildningar.

 START-programmet erbjuder:

 • Dedikerade coacher med erfarenhet inom såväl kommersialisering som nyttiggörande
 • Tillgång till kvalificerad expertkompetens inom life science, hälso- och sjukvårdsorganisation samt affärsutveckling
 • Finansiering av verifieringsaktiviteter genom VFT-programmet
 • Nätverk av kunder, användare och investerare
 • Seminarier, workshops och kortare utbildningar inom entreprenörskap och innovation

Lärarundantaget ger dig rätten till dina uppfinningar!

Som universitetsanställd forskare i Sverige har du en unik rätt till dina egna uppfinningar genom det så kallade Lärarundantaget. Undantaget innebär att du själv har rätten till dina uppfinningar och resultat av din forskning. Detta gäller så tillvida du inte avtalat om något annat.

Lärarundantaget ger dig alltså en möjlighet att själv bestämma vad du vill göra med resultaten av din forskning. Men det ger dig även ett ansvar att finna vägar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, något som faktiskt är inskrivet i högskolelagen. Ett sätt att nyttiggöra forskningsresultat är genom innovationsutveckling och kommersialisering.

Oavsett vilken väg du väljer för nyttiggörande är det viktigt att du t.ex. ser över möjligheter för skydd av dina idéer och resultat, att du identifierar potentiella användare och kunder samt ta fram en plan för hur du kan realisera utvecklingen av en produkt eller tjänst från idén.

Läs mer om Karolinska Institutets IP-Policy här

Aktuellt

Visa mer

Create Impact from your digital health innovation

Publicerad 2 oktober, 2020Kurs

Missade du seminarieserien så är du hjärtligt välkommen att att ta del av alla tre moduler i den digitala seminarieserien här. Create Impact är...

Läs vidare

Se BayerOnCampus (Del 3), i samarbete med KI Innovations och Roche

Publicerad 14 oktober, 2020Evenemang

Missade du den tredje delen av seminarieserien om precisionsmedicin- paradigmskiftet inom cancerbehandling. Inga problem. Se den här #BayerOnCampus (Del 3), i samarbete med Bayer,...

Läs vidare

Build skills to impact 2020

Publicerad 22 januari, 2020Evenemang

Missa inte chansen att lära dig med om olika vägar till nyttiggörande av akademisk forskning. KI Innovations populära seminarieserien Build skills to impact finns...

Läs vidare

Inspiration from Innovation 2020

Publicerad 22 januari, 2020Evenemang

KI Innovations har kontiuerligt föreläsningar i temat innovation och entreprenörskap. Vi välkomnar alla intressenter att lyssna in till inspirerande talare som berättar om sin...

Läs vidare

Vad är patent?

Publicerad 3 oktober, 2018Information

Det är viktigt att tidigt se över möjligheten till att skydda sin idé. En av de viktigaste formerna för att skydda rättigheten till kommersialisering...

Läs vidare

Finansiering i START

Publicerad 16 november, 2018Uncategorized

Med hjälp av det VINNOVA-finansierade programmet Validering för tillämpning (VFT) kan vi ta in extern expertis för att utvärdera den kommersiella potentialen i affärsidéer...

Läs vidare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev