Har din idé innovationspotential?

I START-programmet hjälper vi dig med rådgivning och affärsutveckling.

Inom START-programmet, som är en del av Karolinska Institutets innovationssystem, hjälper vi dig som är forskare eller student på Karolinska Institutet att undersöka potentialen i din forsknings- eller kunskapsbaserade idé. Till en början handlar det om att skapa förståelse för hur väl din idé möter behoven hos den tilltänkta målgruppen.  I nästa steg undersöker vi, tillsammans med dig, viktiga förutsättningar för att kunna utveckla idén vidare.

Hos oss får du

 

Coaching och rådgivning

Våra affärscoacher har erfarenhet ifrån forskning och innovation i offentlig och privat sektor. Vi guidar dig på din innovationsresa och hjälper dig att välja strategi för nyttiggörande av din kunskap eller dina forskningsresultat.

Skräddarsytt expertstöd

KI Innovations har ett stort expertnätverk som kan kopplas på vid behov. Dessa aktiviteter finansieras av Vinnova-programmet Validering för Tillämpning (VFT). Det finns många aktiviter som kan vara av intresse som till exempel marknadsanalys, kund- och m.ålgruppsanalys, IP-skydd, utveckling av affärsmodell och affärsplan, teknisk verifiering, juridiskstöd, regulatoriskstrategi, teamutveckling eller kommunikation

Workshops och seminarier

Du som har ett projekt i START har möjlighet att delta i olika workshops och seminarier som hjälper dig att lyckas med din innovationsresa. Läs mer om samtliga våra aktiviteter och hör gärna av dig om det är något ämne som du skulle vilja höra mer om. Via LinkedIn och våra nyhetsbrev ger vi också tips om föreläsningar och aktiviteter som arrangeras av andra aktörer.  

Brett life science-nätverk

Projekt som stöttas inom START får tillgång till vårt nätverk av experter, investerare och potentiella kunder inom privat och offentlig sektor. Vi kan också hjälpa dig som behöver komplettera ditt team på kort eller lång sikt.  

Verktyg och mallar

Du som har ett projekt i START får tillgång till kvalitetssäkrade avtalsmallar skräddarsydda för nyttiggörande av kunskap och forskningsresultat. Vi kan även introducera dig till olika verktyg för att kommunicera ditt värdeerbjudande, kartlägga intressenter och strukturera upp och utveckla ditt nyttiggörandeprojekt.  

CASE Stories – vi stöttar alla sorters innovativa idéer

Inom START-programmet stöttar vi alla sorters innovativa idéer med ursprung i kunskap och forskning från Karolinska Institutet. Det kan handla om läkemedel, behandlingsmetoder, digitala hälsolösningar, diagnostiska metoder och mycket mer. Här nedanför kan du läsa om några exempel.

Case

”Nya potenta småmolekyl-substanser på väg mot ny behandling av cancer”  

Professor Elias Arnér, (Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik), har utvecklat nya potenta småmolekyl-substanser som specifikt hämmar en mekanism relaterad till oxidative stress.

Läs vidare

”Döden kan vi inte undvika, men ett dåligt döende borde vi kunna undvika”

Professor Carol Tishelman (Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik), driver projektet Döbra för att skaka liv i vardagsexistentialismen. Döden är något vi sällan pratar om och därför är många människor illa förberedda på mötet med döendet, döden och sorgen. DöBra-kortleken är ett verktyg som hjälper människor att tala om det svåraste: livets slutskede. Verktyget […]

Läs vidare

”Ny teknik för att nå svåråtkomliga organ”

Staffan Holmins forskning om mikrokateterteknik i kombination med avbildningstekniker kan användas för att diagnosticera och behandla många olika sjukdomar.

Läs vidare

” Vi undersöker en ny behandling och diagnostisering av NASH”

Myriam Aouadi, gruppledare för NASH-projektet (centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin i Huddinge, Karolinska Institutet) tittar tillsammans med sitt team på en icke-invasiv diagnosmetod och behandling för NASH. Myriams projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde henne några frågor om hennes resa, hennes lärdomar hittills och hennes framtida planer för projektet. Läs […]

Läs vidare

”Vårt mål är att minska dödligheten för patienter med sepsis”

Volkan Özenci , gruppledare för projektet som har som mål att utveckla en ny anordning för att förbättra prestanda hos blodkulturer vid detektion av mikroorganismer som orsakar sepsis, jobbar tillsammans med Alicia Wong och Jan Klingler på Institutionen för laboratoriemedicin på KI. Volkans projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde honom några […]

Läs vidare

” Det finns ouppfyllda behov av nya behandling av psykos”

Sophie Erhardt, (professor på institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet) har tillsammans med Lilly Schwieler, senior forskare på samma institution som mål att upptäcka en läkemedelskandidat som kommer att minska överaktivitet i dopaminerga projektioner hos patienter med neuroinflammatorisk inducerad psykos. Sophies projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde henne några frågor […]

Läs vidare

” Vi vill minska exponeringen av farliga ämnen i samband med containertransporter”

Gunnar Johanson, Senior Professor och Urban Svedberg, senor forskare  (institute för miljömedicin, integrativ toxikologi, Karolinska Institutet). Syftet med projektet är att minska arbetarnas exponering för skadliga flyktiga ämnen som släpps ut från varor vid containertransporter. Gunnar och Urbans projekt får stöd från KI Innovations START-program och vi ställde dem några frågor om deras resa, och […]

Läs vidare

”Smarta kläder som kan upptäcka långa perioder av muskelinaktivitet”

Paul Ackermann är ortoped och universitetslektor inom ortopedi på institutionen för molekulär medicin och kirurgi (MMK) på KI och Robin Juthberg, doktorand och läkare inom ortopedi också han på MMK tittar bland annat på nya innovativa sätt att ta itu med det ständigt växande problemet med muskelinaktivitet. Paul Ackermann får stöd från KI Innovations START […]

Läs vidare

Hur kommer jag igång?

Processen startar med att du skickar in ett projektförslag – ladda ner och fyll i Idea Description Form 2021. Instruktioner finns på blanketten. För dig som forskare eller student vid Karolinska Institutet är alla aktiviteter inom START-programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt.

KI Innovations har även ett nära samarbete med den innovationsstödjande verksamheten inom Region Stockholm. Är du anställd i vården utan akademisk anknytning eller representerar du ett företag som vill in vården? I så fall är du även varmt välkommen att kontakta våra kollegor på Region Stockholm Innovation via sllinnovation@sll.se eller läs mer på https://www.sll.se/innovation.

START-programmet börjar alltid med att du fyller i vårt

Idea Description Form 2021

Alla aktiviteter inom programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt.

Vad händer sedan?

Vi bokar in ett forskarmöte där du träffar en eller flera av våra erfarna affärscoacher. I mötet gör vi en genomlysning av din projektidé för att identifiera de mest kritiska frågeställningarna. Inkommande projekt diskuteras sedan på ett internt beslutsmöte. I projekt som beviljas stöd engagerar vi vid behov externa experter som hjälper till att validera och bygga värde i projekten. Dessa experter finansieras med hjälp av verifieringsmedel ifrån innovationsmyndigheten Vinnova. Under din tid i START har du även möjlighet att delta i seminarier, workshops och kortare utbildningar.

Vi tittar bland annat på:

  • Möjliga kanaler för spridning
  • Marknad- och konkurrensanalys
  • Patent, varumärke och upphovsrätt
  • Juridiska aspekter kopplat till tex ägande av uppfinning eller resultat, hantering av data och affärsavtal
  • Regulatoriska krav
  • Affärsmodell och affärsplan
  • Bäst lämpade finansieringsmodell
  • Vid behov tar vi även fram enklare prototyper för att kunna visa upp för användare, investerare och andra intressenter

 

Lärarundantaget ger dig rätten till dina uppfinningar!

Som universitetsanställd forskare i Sverige har du en unik rätt till dina egna uppfinningar genom det så kallade Lärarundantaget. Undantaget innebär att du själv har rätten till dina uppfinningar och resultat av din forskning. Detta gäller så tillvida du inte avtalat om något annat.

Lärarundantaget ger dig alltså en möjlighet att själv bestämma vad du vill göra med resultaten av din forskning. Men det ger dig även ett ansvar att finna vägar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, något som faktiskt är inskrivet i högskolelagen. Ett sätt att nyttiggöra forskningsresultat är genom innovationsutveckling och kommersialisering.

Oavsett vilken väg du väljer för nyttiggörande är det viktigt att du t.ex. ser över möjligheter för skydd av dina idéer och resultat, att du identifierar potentiella användare och kunder samt ta fram en plan för hur du kan realisera utvecklingen av en produkt eller tjänst från idén.

Läs mer om Karolinska Institutets IP-Policy här

Som KI forskare får du även stöd med att  förstå KIs övriga regelverk som kan vara till hjälp för dig. Detta stöd finner du hos Research Support office

Aktuellt

Visa mer

Gratis patentrådgivning med Potter Clarkson

Publicerad 14 mars, 2022Evenemang

Vi är glada att få erbjuda gratis patentrådgivning med Potter Clarkson, patentjurister med lång Life Science erfarenhet. Har du en affiliering till KI och...

Läs vidare

Build skills to Impact – Digital seminarieserie!

Publicerad 11 april, 2022Information

Missa inte chansen att lära dig mer om olika vägar till nyttiggörande av akademisk forskning. Vi valde under pandemin att att erbjuda er Build...

Läs vidare
Mapping the Barin

20+ years of innovation – digital

Publicerad 25 mars, 2021Innovationer från Karolinska Institutet

20 years of innovation has become 20+ years and has evolved from a booklet to a digital web page version. As the years go...

Läs vidare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev