Bedömning av potential genom START programmet

Har din idé kommersiell potential?

För att lyckas med att driva ett kommersiellt projekt måste man som forskare öva sig i att tänka i lite andra banor, bortom laboratorieresultat och akademisk meritering. Det är här KI Innovations kommer in och ställer helt nya frågor av typen: Kan den här upptäckten omvandlas till en produkt eller tjänst – som någon har ett reellt behov av och är villig att betala för? Hur stor kan marknaden vara? Fungerar produkten som den är eller måste den justeras eller kanske omarbetas?

Inom KI Innovations START-program arbetar vi med att besvara frågor av detta slag och därmed säkerställa den kommersiella potentialen hos forskningsbaserade affärskoncept och idéer.

 

Hur kommer jag igång?

Processen startar med att du skickar in ett projektförslag – ladda ner uppfinnarformulär här. Instruktioner finns på blanketten. Aktiviteterna inom START-programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt.

 

Hur går det till?

Med vårt stöd tar forskaren eller teamet fram en presentation av konceptet som tydliggör vilket problem som kan lösas tack vare just den här idén. Ibland tar vi fram enklare prototyper för att kunna visa upp för investerare eller andra. Vidare undersöks om det finns möjlighet till patentskydd och vi hjälper också till med att klassificera produkten – är den ett läkemedel, ett diagnostiskt verktyg eller en medicinteknisk produkt?

För varje steg i START-programmet identifierar vi den kompetens som behövs för att optimera utfallet. Utifrån varje projekts unika förutsättningar och villkor engagerar vi externa experter och frågorna fortsätter: Vilka regulatoriska krav ställs på produkten? Vem kan vinna på att den här produkten eller tjänsten kommer ut på marknaden? Vilka konkurrenter finns och vilka är fördelarna med just den här produkten eller tjänsten?

Vill du veta mer om verifiering vid KI Innovations, kontakta Åsa Kallas, ansvarig för START-programmet, asa.kallas@kiinnovations.se

 

 

 

 

 

För detta ändamål har vi fått förtroendet att fördela statliga verifieringsmedel från innovationsmyndigheten Vinnova till projekt som härrör från forskning vid Karolinska Institutet.

 

Aktuellt

Visa mer

Ta det första steget mot kommersialisering av din idé med finansiering från Novo Nordisk fonden

Publicerad 24 augusti, 2018Nyheter

An excellent source of funding for the first step in commercialising your research findings is the Exploratory Pre-Seed Grants from The Novo Nordisk Foundation....

Läs vidare

InnovatiOnsdag

Publicerad 12 september, 2018Evenemang

InnovatiOnsdag är KI Innovations återkommande lunchseminarier på temat innovation och entreprenörskap. Över en lätt lunch får du höra inspirerande talare berätta om sin entreprenöriella...

Läs vidare

Vad är patent?

Publicerad 3 oktober, 2018Information

Det är viktigt att tidigt se över möjligheten till att skydda sin idé. En av de viktigaste formerna för att skydda rättigheten till kommersialisering...

Läs vidare