NorthernLight Diagnostics AB

NorthernLight Diagnostics – Teknologi för monitorering av patienters depressionsnivå med hjälp av en”wearable”. Företaget har tagit fram unika data och en molnbaserad algoritm för monitoring av flera parametrar som följer effekten av en antidepressiv behandling. Produkten är utvecklad baserad på kliniska data och tekniktest på friska frivilliga. Det är mycket vanligt att patienter måste byta behandling flera gånger. Vilken behandlingsteknik som fungerar bäst för patienten är svårt att förutsäga och normal tar det många veckor för att bedöma behandlingseffekt. NorthernLight Diagnostics teknologi kan effekt avgöras mycket snabbare.

Besök sida