AnaCardio

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse och död. Inotropa droger stimulerar hjärtat i hjärtsvikt men orsakar stressrelaterad skada och nettoeffekten är ökad dödlighet. AnaCardio utvecklar inotropa läkemedel med en ny mekanism utan den ovan nämnda negativa säkerhetsprofilen.

Besök sida