Evidence

Evidence levererar en SaaS-plattform som möjliggör att kliniska ledare kan ta fullt ägarskap över deras produktion genom att skapa en botten-upp plan som täcker produktionsplanering, produktivitetsanalys, budgetering, bemanning & gapanalys i ett enda användarvänligt gränssnitt. Vår tjänst möjliggör att sjukvårdsaktörer hittar den rätta balansen mella rätt nivå av spenderade skattemedel, en arbetsmiljö och arbetsvolym som fungerar i längden för sjukvårdspersonal  medan patientsäkerheten upprätthålls.

LinkedIn

Besök sida