Vårt nätverk är din framgång

Som en del av KI Innovations familjen har du möjlighet att ta del av inte bara vår egen personals gedigna erfarenhet och vänliga bemötande utan även av ett fantastiskt stor nätverk bestående av expertis på många olika områden och nivåer. De kan hjälpa dig med t ex juridik, marknadsföring, finansiering med mera.

Vår verksamhet bygger på samarbeten, stöd och gemenskap. Ju bättre nätverk vi har, desto större är chansen för dig att nå dit du vill.

Vi har ett konsultnätverk bestående av 150 konsulter

Vi har finansiering från KI, Vinnova, Swelife, Tillväxtverket

Vi har strategiska partners i NOME

Vi har partners bestående av  EIT Health

Vi samarbetar med UIC, KTH Innovation, SSE, SSE Business Lab, ALMI, Region Stockholm, SU Innovation

 

Tillsammans blir vi starkare