Minnity

Minnity vill att personer i behov av omsorg ska kunna leva värdiga och meningsfulla liv. Det är därför de ser till att hjälpa omsorgspersonal att bättre förstå personerna de tar hand om – genom sin smartphone.

Genom Minnity-appen utvecklar de kompetens inom personcentrerad äldrevård, underlättar kommunikation inom vårdteamet, och låter anhöriga ta del av information om omsorgen. Tack vare vårt teams kompetens och ett stor fokus på användbarhet erbjuds ett digitalt verktyg som är lättanvänt och anpassat till verkliga behov. Minnity-appen tillåter omsorgsföretag att nå högre vårdkvalitet, få nöjdare kunder samt spara pengar genom nöjdare och effektivare omsorgspersonal.

Besök sida