Minnity

Minnity hjälper äldreomsorgspersonalen att bättre förstå de människorna de tar hand om. Genom Minnity-appen utvecklar vi kompetens inom personcentrerad demensvård, underlättar kommunikation inom vårdteamet, och låter anhöriga ta del av information om omsorgen. Tack vare vårt teams demenskompetens och en stor fokus på användbarhet kan vi erbjuda ett digitalt verktyg som är lättanvänt och anpassat till verkliga behov. Minnity-appen tillåter omsorgsföretag att nå högre vårdkvalitet, få nöjdare kunder samt spara pengar genom nöjdare och effektivare omsorgspersonal.

Besök sida