Clinsight Analytics

1 av 41 män dör av prostata cancer, det vill vi förändra.

Det finns ett behov av att standardisera och öka tillförlitligheten av diagnostik och Gleason gradering för prostata cancer.

Clinsight är i slutet av att ha en fullt validerad Ai prototyp som kan diagnostisera och Gleason gradera prostata cancer på samma nivå som experter inom uro-patologi.

Lösningen kommer vara skräddarsydd för att kunna integreras i dagens arbetsflöde inom digitala patologi och vara ett stöd till patologer i deras bedömning.

Clinsights Ai system är baserat på världsledande forskning inom prostata patologi och artificiell intelligens.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30738-7/fulltext