Förbättrad vardag för personal och patienter – ett tydligt mål med forskningsbaserad innovation

”Vi har en tydlig uppgift inför framtiden. Vi behöver veta mer om hur stor del av vår forskning och utveckling som leder till samhällsnytta, som förbättrar vardagen för personal och patienter. Vilka hindren är som vi behöver undanröja och vilka framgångsfaktorer vi ska bejaka. Min ambition är att stärka denna kunskap, även på ett nationellt plan, genom att verka för mer forskning kring hur vi bäst implementerar nya produkter och rön för att skapa en världsledande hälso- och sjukvård” – Ole Petter Ottersen

Det finns mängder av inspirerande berättelser där forskning har lett till innovation, och i slutändan till en förbättrad hälso- och sjukvård för oss här i Svergie och i världen. Vi har samlat några få exempel som vi hoppas kan inspirera till mer innovativa idéer från forskare här på Karolinska Institutet och från andra life science universitet.

Ta del av berättelserna här