Moltic Pharma

Moltic Pharma är ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar jonkanalsmodulatorer för neurologiska sjukdomar med fokus på epilepsi. Våra modulatorer är småmolekylära substanser som öppnar en spänningsreglerad kaliumkanal, Kv7.2/7.3-kanalen, via ett unikt bindningsställe och verkningsmekanism. Att öppna denna kanal är en kliniskt validerad strategi för att förhindra epileptiska anfall.

LinkedIn

Besök sida