Inspirerar andra att utveckla sina idéer

KI Innovations uppdrag är att inspirera studenter och personal vid Karolinska Institutet att ta en extra titt på sina idéer och resultat ur ett patient- eller samhällsperspektiv. Med rätt stöd och vägledning kan idéerna växa till fruktbara innovationer som kan hjälpa till att lösa utmaningarna inom dagens hälso- och sjukvård.

Vår uppgift är att omge varje ny idé med det stöd och nätverk som behövs för att förädla den till samhällsnytta.

Vi strävar efter att ge det stöd som krävs för att omvandla idéerna till innovationer som kan implementeras och göra en verklig skillnad. Hittills har detta medverkat till att många idéer starkt påverkat utvecklingen av dagens hälso- och sjukvård.

Denna webbplats lyfter några exempel på hur forskningen vid Karolinska Institutet skapar samhällsnytta. Den visar hur innovation, genom att skapa broar till andra expertområden, även berikar innovatörernas egen forskning. Här illustreras även det imponerande engagemang som driver innovatörerna.

Även våra idérika studenters kreativitet och kraft resulterar i en rad innovationer. De kan bidra med nya ögon på saker och situationer som vi andra tar för givna. Här finns en frihet i tanken som kan ge oväntade uppslag till förbättring.

Vi finns här för all personal inom Karolinska Institutet. Vårt stöd gör mest nytta när vi kan coacha projekt under hela resan från forskningsresultat till kommersiell tjänst eller produkt.

Vårt syfte är inspirera fler till att ta steget till att utveckla sina idéer vidare. Mycket finns att vinna, såväl för den enskilda individen, som för utvecklingen av samhället.

Morgondagens välfärd byggs med kunskap som råvara, och forskningen är den motor som driver utvecklingen.

Vår rådgivning och stöd sker i dag utan andra motkrav än ett eget engagemang och en vilja att lyckas.

Lilian Wikström, vd på KI Innovations

”Morgondagens välfärd byggs med kunskap som råvara, och forskningen är den motor som driver utvecklingen.”