DIAGNOSTIK

De ger patienterna makt över sin astma

DIAGNOSTIK En trådlös lungfunktionsmätare och en app i telefonen underlättar livet för många med astma. Idén föddes på en klinik vid Astrid Lindgrens sjukhus och nu sprids den populära lösningen i hela landet.

Allt fler drabbas av astma i Sverige. I dag har cirka 5−10 procent av barn och unga sjukdomen och bland vuxna är andelen cirka 6−10 procent. Astma är en variabel sjukdom där patienten själv anpassar sin behandling i princip på daglig basis utefter hur de mår. Något som kräver att patienterna är kunniga och har en regelbunden kontakt med vården.

Henrik Ljungberg är barnlungläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och frustrerades över att tiden med patienterna inte räckte till för att ge dem rätt stöd och kunskap.

– Det finns ju bra astmabehandling men det är svårt att förmedla informationen till patienterna. Ofta träffas vi endast en halvtimme i taget och hinner helt enkelt inte med. Det finns ett gap gap mellan internationella riktlinjer och behandlingen av patienterna, säger Henrik Ljungberg.

Väl är hemma igen så minns patienterna ofta inte en bråkdel av allt som blev sagt under besöket.

Underlättar livet

När han läste om nya, enkla lungfunktionsmätare som gick att koppla till mobilen såg han direkt hur de kunde underlätta livet för sina patienter. Han delade sin upptäckt med kollegan barnsjuksköterskan Björn Nordlund. Tillsammans har de utvecklat en digital lösning som ger patienterna makt över sin sjukdom: Asthmatuner.

– Vi erbjuder ett självtest för patienterna med en automatiserad koppling till den individuella behandlingsrekommendation som läkare och sjuksköterska satt samman, säger Björn Nordlund.

När patienten gjort sitt självtest genom att svara på symtomfrågor och blåsa i lungfunktionsmätaren så ser de direkt i mobilen vilka mediciner som ska tas. Dessutom kan de följa sina egna värden och lägga in påminnelser för att följa upp behandlingen. Uppgifterna kan delas med den behandlande läkaren.

– Vi måste förmedla kunskapen bättre och hålla den vid liv över tid, och då är det ju mobilen som är det bästa verktyget. Flyttar vi en del av informationen till patienternas mobiler så kan vi lägga fokus på andra saker i mötet med patienterna, säger Henrik Ljungberg.

Han berättar om möten med ungdomar som efter att ha använt Asthmatuner förstått hur bra de kan må med rätt behandling.

– När de fått en djupare förståelse och bättre behandling så får de ett friare liv där de bland annat kan delta på träningen med sina kompisar. Det är ofta starka berättelser som ger oss motivation att jobba vidare, säger han.

Lösningen ger även oroliga föräldrarna möjlighet att följa sina barns behandling via en egen inloggning.

– När du kan följa ditt barns mående och bidra i behandlingen minskar det stressen du kan känna som förälder. Du känner sig helt enkelt tryggare i vardagen, säger Björn Nordlund.

Fås på recept

I dag kan barn och unga under 18 år får Asthmatuner på recept i de flesta av landets regioner och den hämtas ut som vilken annan medicin som helst på ett apotek. Nästa steg är att även erbjuda vuxna samma möjlighet att förbättra sin astmabehandling. Flera forskningsprojekt pågår med målet att sprida användningen så brett som möjligt

– Det finns en stort behov i primärvården av bättre diagnostik- och behandlingsverktyg och här kan Asthmatuner bli ett viktigt tillskott. Därför driver vi bland annat en studie för att undersöka långtidsanvändning som kan visa vilka förändringar av arbetssätt som behövs bland vårdpersonalen, säger Björn Nordlund.

Även i våra grannländer pågår forskningsstudier av tekniken. I Danmark med målet att behandla svår astma hos skolbarn och i Norge för att bättre strukturera diagnostiken av ansträngningsutlöst astma, inte minst bland elitskidåkare.

Asthmatuner är godkänd som medicinteknisk produkt i hela EU och förhoppningen är att sprida den vidare internationellt.

Under utvecklingen från idé till produkt har teamet haft stöd från flera innovationsmiljöer.

– Vi har fått ett fantastiskt stöd av KI Innovations, och även av Flemingsbergs Science, både finansiellt med även med rådgivning kring allt från teknik till affärsutveckling. Utan deras hjälp hade vi aldrig nått så här långt, säger Björn Nordlund.

Fem tips till andra med en idé

Henrik Ljungberg och Björn Norlund tog sin idé om ett digitalt stöd till astmapatienter hela vägen till patient. Här tipsar de andra som bär en god idé:

  1. Ha tålamod. Och se till att forskningen får följa med i utvecklingen för att kunna visa nyttan och även göra det lättare att utvärdera och förbättra. 
  2. Ta hjälp av ditt eget och andras nätverk för att skapa ett bra team där alla kan bidra med sina resurser. 
  3. Lär dig skriva bra ansökningar om finansiering, ta gärna in hjälp för att formulera dem rätt. Utan den första finansieringen, rådgivningen eller tillgång till rätt innovationsmiljö, når du inte vidare till att kunna testa din lösning. 
  4. Ha alltid fokus på patienterna för att se vilket behov de har och hur du kan underlätta för dem. Tekniken i sig får inte styra utvecklingen. 
  5. Ta del av miljön kring en innovationsverksamhet som KI Innovations, det öppnar dörrar till en snabbare utveckling. 

Läs mer på asthmatuner.se