BIOTEKNIK

Ger fler forskare verktyg att lyckas

BIOTEKNIK Familjeföretaget BioLamina har en unik teknik för att odla stamceller. Området växer kraftigt och nu skalar företaget upp sin tillverkningsprocess.

Inom fem år ska BioLamina sälja för minst 100 miljoner kronor per år och vara cirka 50 anställda, menar Kristian Tryggvason, VD. Kunderna är läkemedelsföretag och forskargrupper som utvecklar nya terapier med hjälp av stamceller. Redan i dag har forskare producerat bland annat nya dopaminceller, hjärtceller och synceller med företagets produkter.
– Vi säljer våra produkter tillsammans med mycket kunskap. Dessutom försöker vi vara en brygga mellan våra kunder som är mycket smala inom sina forskningsfält. Vi ser som vår uppgift att vara en katalysator som gör att cellterapi blir verklighet, säger Kristian Tryggvason.

Modigt beslut

BioLaminas produkter bygger på mångårig forskning av professor Karl Tryggvason, pappa till Kristian. Att han gick med på att kommersialisera sina forskningsresultat i formen av BioLamina var modigt, menar sonen.
– Vår affärsmodell innebär att desto mer vi säljer av våra produkter, desto större akademisk konkurrens skapar det för hans nuvarande forskning.
Men det är dock något som Karl Tryggvason verkar vara rätt nöjd med.
– Min drivkraft har alltid varit att utveckla nya terapier, och med hjälp av BioLamina så görs det möjligt på en mycket större skala, säger Karl Tryggvason.
BioLamina lösning för att odla stamceller bygger på så kallade lamininer, vilket är en form av skräddarsydda proteiner. Genom att täcka ytor som används för cellodling med lamininer så efterliknas den naturliga miljön där cellerna trivs bäst. Dessutom skapas en säker miljö utan risk för kontaminering.
Forskningen tog viktiga kliv vid Karolinska Institutet efter att Karl Tryggvason rekryterats dit i mitten av 1990-talet. I dag är han professor vid Duke-NUS Graduate Medical School i Singapore där han driver en egen forskargrupp.
– Vi har bland annat lyckats odla hudceller för att kunna behandla människor med brännskador, allt med BioLamina som grund. Men utan Kristian hade det inte varit möjligt, säger Karl Tryggvason.

Följde faderns fotspår

Sonen Kristian Tryggvason tvekade länge inför att ge sig in på pappans område. Men när han insåg möjligheten att göra det som entreprenör istället för som forskare så ändrade han sig. Därför tog han chansen att bygga bolag på grunden av pappans forskning.
– Visst kan man säga att jag förverkligar min pappas dröm att utveckla nya terapier, men nu är det ju min dröm också. Det är enormt spännande att se alla dessa grupper runt om i världen som verkligen gör framsteg med hjälp av våra produkter, säger Kristian Tryggvason.

Tidiga år

Biolamina grundades 2009 med fem miljoner i utvecklingsstöd från Vinnova och privata investeringarna från grundarna och deras närmaste. Den första tiden fanns de i KI Science Park men i dag har de sin produktionsanläggning i Sundbyberg. Den upprampade tillverkningsprocessen utarbetas vid Testa Center i Uppsala.

Läs mer på biolamina.com