Vägen fram går via ökad innovation

Karolinska Institutet har en stolt historia av banbrytande uppfinningar som förbättrat livet för människor i hela världen, där pacemakern, strålkniven och Seldingertekniken utgör inspirerande exempel. Nu har vi möjligheten att åter etablera Sverige som en stark global aktör inom life science-området.

Region Stockholm har en uttalad ambition att etablera regionen bland de fem ledande life science-regionerna i världen före 2023. Här har vi en viktig roll att spela.
Karolinska Institutet har som landets ledande medicinska universitet ett ansvar att bidra till utvecklingen av det omgivande samhället, särskilt inom hälso- och sjukvården. Vägen dit går bland annat genom ökad innovation och en fortsatt stark kunskapsutveckling.

I denna skrift presenteras några av alla de idéer som förverkligats de senaste 20 åren med ursprung från Karolinska Institutet, utvalda för att de exemplifiera hela vår bredd. Förhoppningen är att inspirera och medverka till mer innovation.
Samtidigt som vi behöver bli bättre på att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer, måste vi också bli bättre på att utveckla dem så fler blir till innovationer som kan implementeras i hälso- och sjukvården. En verklig skillnad ser vi först när nya genombrott når vårdens vardag i form av nya produkter och metoder och bättre organisation och arbetsformer.

Här har vi en uppgift inför framtiden. Vi behöver veta mer om hur stor del av vår forskning och utveckling som leder till samhällsnytta, som förbättrar vardagen för personal och patienter. Vilka hindren är som vi behöver undanröja och vilka framgångsfaktorer vi ska bejaka. Min ambition är att stärka denna kunskap, även på ett nationellt plan, genom att verka för mer forskning kring hur vi bäst implementerar nya produkter och rön för att skapa en världsledande hälso- och sjukvård.

När vi uppmuntrar ökad innovation och kommersialisering måste vi förhålla oss transparenta i värnandet av den akademiska friheten. Här krävs ett starkt etiskt och kritiskt tänkande för att bibehålla en sund balans.

Ole Petter Ottersen, Rektor vid Karolinska Institutet

“En verklig skillnad ser vi först när nya genombrott når vårdens vardag i form av nya produkter och metoder och bättre organisation och arbetsformer.”