DIGITAL HÄLSA

Forskningsbaserade metoder sänker vårdtiden

DIGITAL HÄLSA När guidelines för kirurgi från ERAS Society införs ger det både kortare vårdtider och ett bättre resultat. Metoderna som sprids via företaget EnCare har förbättrat vården i cirka 23 länder. En av initiativtagarna var en ung kritisk kirurg på KI.

Som ung läkare på ifrågasatte Olle Ljungqvist rådet om att patienten skulle fasta före en operation. Han menade att det vore bättre att dricka en kolhydratrik dryck för att få igång ämnesomsättning hos patienterna.

– Det ger patienterna mer kraft att hämta sig efter en operation som är en mycket stressande påverkan på kroppen, säger Olle Ljungqvist, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och Örebro universitet.

Ett flertal studier har senare visat det inte finns något vetenskapligt belägg bakom rådet att fasta före operation.

Olle Ljungqvist mötte en likasinnad i den engelska kirurgen Kenneth C. Fearon. Båda enades i en vilja att förbättra patienternas vård genom att använda vetenskapliga metoder för att förbättra kirurgin.

– Vårt mål var att gå igenom forskningen för att hitta och sammanställa allt det som visat sig underlätta för patienterna, säger Olle Ljungqvist.

Tillsammans startade de en forskargrupp med medlemmar från Tromsö, Köpenhamn och Maastricht och efter cirka 18 månader fanns en första guideline färdig.

– Det nya var att vi inkluderade allt som rörde patientens vårdresa, från förberedelser till själva kirurgin, anestesi och den postoperativa vården, säger han.

Arbetet ledde till grundandet av det internationella ERAS Society som är ett akademiskt oberoende forskarsällskap. Tillsammans har de utarbetat cirka 15 guidelines för olika former av kirurgi som spridits över världen.

Uppföljningar har visat att när alla delar i vårdresan görs på ett optimalt sätt kan det korta vårdtiden med flera dagar.

Vid sidan av ERAS Society grundades företaget EnCare med uppgiften att utveckla ett IT-verktyg som kunde användas för att implementera och följa upp metoderna på kliniker över hela världen.

– I dag har vi skapat kvalitetsregister med patientprocessen i fokus. När du dokumenterar allt du gör kring varje patient kan du också se varför du får ett visst resultat. Att förbättra vården är fortfarande vår drivkraft, och i dag delar vi den med alla de som tillsammans sprider och följer våra guidelines.

Nästa steg är att använda all den data som samlats in för ytterligare forskning. Här kan stora patientgrupper studeras mycket effektivt vilket kan leda till utvecklingen av fler och förbättrade guidelines.

– Vi har även gjort omfattande tester av våra egna guidelines för att se om de verkligen stämmer. Och resultaten är kortare vårdtider och färre komplikationer.

Läs mer på encare.net

“Att förbättra vården är fortfarande vår drivkraft, och i dag delar vi den med alla de som tillsammans sprider och följer våra guidelines.”