Verifieringsstöd för DRIVE-bolag

Publicerad 14 augusti, 2021Nyheter

Bolag som är antagna till företagsinkubatorn DRIVE och som uppfyller Vinnovas kriterier kan söka verifieringsmedel

 

Bolag som är antagna till DRIVE och som uppfyller Vinnovas kriterier som SME kan söka verifieringsmedel hos KI Innovations.

Syftet med verifieringsmedlen är att finansiera kostnader som är relaterade till företagets affärsmässiga verifieringsaktiviteter. Ett företag kan beviljas medel upp till 300 000 kronor uppdelat på ett antal olika aktiviteter. Sökande företag kan ansöka om en aktivitet i taget. Beslut om finansiering av aktivitet fattas vid interna beslutsmöten på KI Innovations på torsdagar ojämna veckor. Det är fördelaktigt om aktiviteten är förankrad med bolagets coach före ansökan.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras är:

Externa experttjänster som är av vikt för att verifiera idén/ utveckla företaget, t ex inom juridik, regleringar, patent, teknik, marknad, design, rekrytering, optimering av nättjänster, kommunikation, upplägg av kliniska studier etc.

  • Inköp av marknadsstudier
  • Deltagaravgifter för externa utbildningar, styrelseutbildningar, säljutbildningar
  • Deltagaravgifter för mässor t ex CES, Slush…
  • Resekostnader, kopplade till verifieringsaktivitet
  • Lön till företagets anställda entreprenörer, kopplade till verifieringsaktivitet