KI Innovations förstärker verksamheten ytterligare och anställer Peter Löwenhielm, disputerad inom polymerteknik från KTH och med lång erfarenhet från bland annat Mölnlycke och RISE.

Hans uppdrag är att bistå forskare och studenter vid Karolinska Institutet att ta sina upptäckter vidare till nytta för samhället.

– Att förverkliga en idé är en komplex process och en snårig resa. Jag ska hjälpa KI-forskare att ta sig fram i djungeln och undvika så många fallgropar som möjligt säger Peter Löwenhielm.

Peter Löwenhielm kommer närmast från rollen som senior forskare på RISE, verksam inom sektionen för medicinsk teknik med fokus på samverkansprojekt mellan akademi, industri och sjukvård.

Peter har även erfarenhet från Mölnlycke där han arbetade med forskning och utveckling av material för sårförband. Han ledde till exempel den tidiga utvecklingen av ett nytt sårförband som finns på marknaden idag.

Peter, som har ett stort intresse för konceptutveckling, kommer främst att jobba med våra bolag och projekt som befinner sig i den tidiga fasen – START. Inom START-programmet vid KI Innovations hjälper vi forskarna att validera potentialen i sin forsknings- eller kunskapsbaserade idé.

KI Innovations har en lång bakgrund i att hjälpa forskare vid KI att ta sin forskning vidare och omsättas till konkret nytta. Intresset för kommersialisering och nyttiggörande bland KI:s forskare är stort och för att på bästa sätt kunna bidra med högklassiga vägledande insatser behövde vi stärka upp vårt team med ytterligare en person säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations.